OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005879/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005879/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Albert Luthulistraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005879",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005879",
  "openbare_ruimte_code": "50164",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.679038Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123088.105,
            485051.868
          ],
          [
            123139.207,
            485089.158
          ],
          [
            123142.605,
            485094.009
          ],
          [
            123171.978,
            485146.176
          ],
          [
            123171.453,
            485147.265
          ],
          [
            123163.189,
            485164.409
          ],
          [
            123138.786,
            485120.656
          ],
          [
            123128.387,
            485101.339
          ],
          [
            123091.499,
            485074.648
          ],
          [
            123076.79,
            485093.777
          ],
          [
            123074.354,
            485088.807
          ],
          [
            123087.095,
            485071.553
          ],
          [
            123078.195,
            485064.708
          ],
          [
            123088.105,
            485051.868
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Luthulistraat",
  "omschrijving": "De Zuid-Afrikaan Albert John Luthuli (1898-1967), voormalig president van het African National Congress (ANC), tot in de jaren vijftig de voornaamste woordvoerder van het geweldloze verzet tegen de apartheid. In 1960 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede.",
  "naam_17_posities": "A LUTHULISTR",
  "naam_24_posities": "Albert Luthulistraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 147,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005879"
  },
  "bbox": [
    123074.354,
    485051.868,
    123171.978,
    485164.409
  ],
  "dataset": "bag"
}