OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005884/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005884/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Anna van den Vondelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005884",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005884",
  "openbare_ruimte_code": "50253",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.085828Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119737.599,
            486039.084
          ],
          [
            119730.284,
            486035.495
          ],
          [
            119726.447,
            486033.613
          ],
          [
            119728.516,
            486028.389
          ],
          [
            119739.601,
            485997.767
          ],
          [
            119747.442,
            485976.962
          ],
          [
            119744.382,
            485975.776
          ],
          [
            119746.085,
            485971.414
          ],
          [
            119756.839,
            485942.329
          ],
          [
            119760.174,
            485943.537
          ],
          [
            119768.944,
            485955.336
          ],
          [
            119758.035,
            485984.482
          ],
          [
            119755.731,
            485990.832
          ],
          [
            119752.914,
            485998.165
          ],
          [
            119737.599,
            486039.084
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anna van den Vondelstraat",
  "omschrijving": "Dochter van Joost van den Vondel (1620-1675), die haar vader vele jaren verzorgde. Oorspronkelijk benoemd als Anna Vondelstraat, later (Rb. 29-11-1986) veranderd wegens verwarring met de Vondelstraat.",
  "naam_17_posities": "A VD VONDELSTR",
  "naam_24_posities": "Anna van den Vondelstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 29,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005884"
  },
  "bbox": [
    119726.447,
    485942.329,
    119768.944,
    486039.084
  ],
  "dataset": "bag"
}