OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005894/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005894/"
    }
  },
  "_display": "Pontplein",
  "sleutelverzendend": "03630000005894",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005894",
  "openbare_ruimte_code": "64556",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.613475Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122382.834,
            488323.409
          ],
          [
            122386.205,
            488322.852
          ],
          [
            122384.673,
            488312.952
          ],
          [
            122389.898,
            488312.144
          ],
          [
            122391.517,
            488311.901
          ],
          [
            122395.492,
            488311.307
          ],
          [
            122396.277,
            488315.35
          ],
          [
            122396.597,
            488317.513
          ],
          [
            122397.131,
            488321.124
          ],
          [
            122398.333,
            488320.931
          ],
          [
            122408.194,
            488319.343
          ],
          [
            122409.835,
            488319.079
          ],
          [
            122408.674,
            488313.008
          ],
          [
            122407.849,
            488309.457
          ],
          [
            122408.386,
            488309.376
          ],
          [
            122417.563,
            488307.603
          ],
          [
            122418.986,
            488317.535
          ],
          [
            122419.894,
            488326.339
          ],
          [
            122430.972,
            488345.151
          ],
          [
            122420.465,
            488354.533
          ],
          [
            122416.81,
            488357.751
          ],
          [
            122413.804,
            488360.397
          ],
          [
            122404.359,
            488368.323
          ],
          [
            122393.275,
            488355.377
          ],
          [
            122390.946,
            488350.719
          ],
          [
            122389.996,
            488346.488
          ],
          [
            122389.286,
            488342.867
          ],
          [
            122385.254,
            488342.842
          ],
          [
            122374.002,
            488328.942
          ],
          [
            122373.723,
            488324.892
          ],
          [
            122379.116,
            488324.024
          ],
          [
            122382.834,
            488323.409
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pontplein",
  "omschrijving": "Dit plein dankt zijn naam aan het IJpleinveer dat er afmeert.",
  "naam_17_posities": "PONTPLN",
  "naam_24_posities": "Pontplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005894"
  },
  "bbox": [
    122373.723,
    488307.603,
    122430.972,
    488368.323
  ],
  "dataset": "bag"
}