OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005898/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005898/"
    }
  },
  "_display": "Piet Mondriaanplein",
  "sleutelverzendend": "03630000005898",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005898",
  "openbare_ruimte_code": "64572",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.431378Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117652.875,
            486684.966
          ],
          [
            117613.835,
            486684.78
          ],
          [
            117606.449,
            486683.845
          ],
          [
            117585.158,
            486683.596
          ],
          [
            117566.371,
            486683.463
          ],
          [
            117501.343,
            486682.791
          ],
          [
            117500.128,
            486663.762
          ],
          [
            117547.267,
            486664.23
          ],
          [
            117547.67,
            486659.793
          ],
          [
            117549.602,
            486642.139
          ],
          [
            117550.766,
            486628.895
          ],
          [
            117551.415,
            486621.513
          ],
          [
            117548.479,
            486621.164
          ],
          [
            117548.999,
            486616.494
          ],
          [
            117578.076,
            486616.597
          ],
          [
            117615.094,
            486616.728
          ],
          [
            117615.116,
            486591.469
          ],
          [
            117649.517,
            486591.912
          ],
          [
            117653.172,
            486592.639
          ],
          [
            117652.875,
            486684.966
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piet Mondriaanplein",
  "omschrijving": "Schilder (1872-1944), na 1940 woonachtig in de Verenigde Staten. Pionier op het gebied van de abstracte kunst, leider van het neoplasticisme. ",
  "naam_17_posities": "P MONDRIAANPLN",
  "naam_24_posities": "Piet Mondriaanplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 17,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005898"
  },
  "bbox": [
    117500.128,
    486591.469,
    117653.172,
    486684.966
  ],
  "dataset": "bag"
}