OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005906/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005906/"
    }
  },
  "_display": "Abram Dudok van Heelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005906",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005906",
  "openbare_ruimte_code": "01287",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.373482Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123201.166,
            482994.853
          ],
          [
            123222.05,
            482944.595
          ],
          [
            123228.199,
            482929.799
          ],
          [
            123247.911,
            482939.067
          ],
          [
            123248.289,
            482939.438
          ],
          [
            123245.726,
            482938.896
          ],
          [
            123243.198,
            482939.366
          ],
          [
            123241.041,
            482940.864
          ],
          [
            123232.236,
            482961.968
          ],
          [
            123219.244,
            482993.274
          ],
          [
            123213.664,
            483006.721
          ],
          [
            123218.848,
            483008.866
          ],
          [
            123207.869,
            483035.29
          ],
          [
            123202.673,
            483033.207
          ],
          [
            123192.36,
            483058.06
          ],
          [
            123187.341,
            483070.154
          ],
          [
            123176.725,
            483095.737
          ],
          [
            123161.473,
            483089.267
          ],
          [
            123163.488,
            483084.648
          ],
          [
            123171.175,
            483067.026
          ],
          [
            123201.166,
            482994.853
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Abram Dudok van Heelstraat",
  "omschrijving": "Abraham Everardus Dudok van Heel (1802-1893), samen met Paul van Vlissingen in 1827 oprichter van het bedrijf dat later uitgroeide tot Werkspoor.",
  "naam_17_posities": "A D V HEELSTR",
  "naam_24_posities": "Abram Dudok van Heelstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 6,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005906"
  },
  "bbox": [
    123161.473,
    482929.799,
    123248.289,
    483095.737
  ],
  "dataset": "bag"
}