OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005912/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005912/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tobias M.C. Asserstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000005912",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005912",
  "openbare_ruimte_code": "35602",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.687833Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116194.709,
            488408.328
          ],
          [
            116179.111,
            488408.038
          ],
          [
            116175.112,
            488407.963
          ],
          [
            116130.93,
            488407.14
          ],
          [
            116129.526,
            488407.327
          ],
          [
            116125.949,
            488407.381
          ],
          [
            116118.859,
            488407.488
          ],
          [
            116116.97,
            488407.1
          ],
          [
            116114.331,
            488406.775
          ],
          [
            116096.461,
            488406.378
          ],
          [
            116092.462,
            488406.303
          ],
          [
            116048.28,
            488405.48
          ],
          [
            116046.876,
            488405.667
          ],
          [
            116031.704,
            488405.236
          ],
          [
            116013.731,
            488404.868
          ],
          [
            116009.732,
            488404.793
          ],
          [
            115965.55,
            488403.97
          ],
          [
            115964.146,
            488404.157
          ],
          [
            115963.061,
            488404.583
          ],
          [
            115965.139,
            488396.062
          ],
          [
            115966.11,
            488392.08
          ],
          [
            116006.16,
            488392.8
          ],
          [
            116006.088,
            488396.799
          ],
          [
            116029.732,
            488397.225
          ],
          [
            116033.897,
            488396.393
          ],
          [
            116042.153,
            488394.744
          ],
          [
            116047.773,
            488393.622
          ],
          [
            116088.83,
            488394.36
          ],
          [
            116088.758,
            488398.359
          ],
          [
            116112.402,
            488398.785
          ],
          [
            116114.903,
            488398.706
          ],
          [
            116116.595,
            488398.091
          ],
          [
            116117.165,
            488397.547
          ],
          [
            116126.45,
            488395.133
          ],
          [
            116130.472,
            488394.088
          ],
          [
            116141.717,
            488394.24
          ],
          [
            116195.072,
            488394.961
          ],
          [
            116194.924,
            488402.247
          ],
          [
            116194.709,
            488408.328
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tobias M.C. Asserstraat",
  "omschrijving": "Rechtsgeleerde (1838-1913). In binnen- en buitenland bekend op het gebied van het internationale privaatrecht. In 1862 werd hij hoogleraar te Amsterdam, in 1893 lid van de Raad van State. In 1911 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. ",
  "naam_17_posities": "T M C ASSERSTR",
  "naam_24_posities": "Tobias M.C. Asserstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 43,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000005912"
  },
  "bbox": [
    115963.061,
    488392.08,
    116195.072,
    488408.328
  ],
  "dataset": "bag"
}