OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005922/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005922/"
    }
  },
  "_display": "Gran Paradiso",
  "sleutelverzendend": "03630000005922",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005922",
  "openbare_ruimte_code": "55603",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.082832Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113214.599,
            484831.325
          ],
          [
            113221.319,
            484832.51
          ],
          [
            113220.721,
            484831.621
          ],
          [
            113220.423,
            484830.731
          ],
          [
            113220.386,
            484829.794
          ],
          [
            113220.614,
            484828.884
          ],
          [
            113220.619,
            484828.876
          ],
          [
            113226.776,
            484833.473
          ],
          [
            113250.919,
            484869.729
          ],
          [
            113257.539,
            484879.67
          ],
          [
            113262.544,
            484887.185
          ],
          [
            113259.225,
            484889.417
          ],
          [
            113255.12,
            484892.176
          ],
          [
            113214.599,
            484831.325
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gran Paradiso",
  "omschrijving": "Hoogste berg van Italië, 4061 meter.",
  "naam_17_posities": "GRAN PARADISO",
  "naam_24_posities": "Gran Paradiso",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 7,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005922"
  },
  "bbox": [
    113214.599,
    484828.876,
    113262.544,
    484892.176
  ],
  "dataset": "bag"
}