OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005939/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005939/"
    }
  },
  "_display": "Oranje-Vrijstaatkade",
  "sleutelverzendend": "03630000005939",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005939",
  "openbare_ruimte_code": "26980",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.566226Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123917.266,
            485499.026
          ],
          [
            123901.551,
            485493.614
          ],
          [
            123899.497,
            485499.72
          ],
          [
            123887.739,
            485496.057
          ],
          [
            123860.862,
            485487.684
          ],
          [
            123848.814,
            485483.931
          ],
          [
            123816.82,
            485473.02
          ],
          [
            123770.933,
            485456.97
          ],
          [
            123735.856,
            485446.641
          ],
          [
            123727.213,
            485443.265
          ],
          [
            123717.469,
            485439.754
          ],
          [
            123722.319,
            485427.199
          ],
          [
            123743.509,
            485435.119
          ],
          [
            123754.133,
            485438.941
          ],
          [
            123765.385,
            485442.989
          ],
          [
            123778.681,
            485443.837
          ],
          [
            123786.879,
            485421.511
          ],
          [
            123824.232,
            485450.487
          ],
          [
            123836.669,
            485460.199
          ],
          [
            123881.303,
            485474.463
          ],
          [
            123905.164,
            485482.879
          ],
          [
            123925.029,
            485489.885
          ],
          [
            124004.893,
            485517.278
          ],
          [
            124023.35,
            485523.842
          ],
          [
            124045.819,
            485531.866
          ],
          [
            124056.251,
            485535.591
          ],
          [
            124060.406,
            485537.075
          ],
          [
            124071.094,
            485540.667
          ],
          [
            124300.05,
            485619.095
          ],
          [
            124298.214,
            485624.024
          ],
          [
            124294.28,
            485626.442
          ],
          [
            124169.142,
            485585.2
          ],
          [
            124155.755,
            485580.565
          ],
          [
            124101.395,
            485561.81
          ],
          [
            124098.585,
            485560.887
          ],
          [
            124033.312,
            485538.339
          ],
          [
            124020.416,
            485533.777
          ],
          [
            123917.266,
            485499.026
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Oranje-Vrijstaatkade",
  "omschrijving": "De in 1842 gestichte Boeren republiek, die zich in 1899 met Transvaal verbond in de strijd tegen de Engelsen. Tegenwoordig is Oranje Vrijstaat een provincie van de republiek Zuid-Afrika.",
  "naam_17_posities": "ORANJE VRYSTAATKD",
  "naam_24_posities": "Oranje-Vrijstaatkade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 70,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005939"
  },
  "bbox": [
    123717.469,
    485421.511,
    124300.05,
    485626.442
  ],
  "dataset": "bag"
}