OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000005940/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005940/"
    }
  },
  "_display": "Polonceau-kade",
  "sleutelverzendend": "03630000005940",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000005940",
  "openbare_ruimte_code": "59870",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.327581Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119484.895,
            488769.842
          ],
          [
            119484.971,
            488766.103
          ],
          [
            119616.195,
            488769.511
          ],
          [
            119626.526,
            488769.779
          ],
          [
            119744.666,
            488772.847
          ],
          [
            119745.065,
            488767.154
          ],
          [
            119752.769,
            488767.306
          ],
          [
            119752.769,
            488772.847
          ],
          [
            120098.961,
            488780.65
          ],
          [
            120098.961,
            488781.818
          ],
          [
            120098.961,
            488792.4
          ],
          [
            120102.243,
            488792.265
          ],
          [
            120102.259,
            488793.163
          ],
          [
            120102.255,
            488797.33
          ],
          [
            120106.096,
            488797.33
          ],
          [
            120106.096,
            488792.766
          ],
          [
            120109.93,
            488792.766
          ],
          [
            120109.434,
            488816.281
          ],
          [
            120109.38,
            488818.822
          ],
          [
            120085.48,
            488818.339
          ],
          [
            120085.93,
            488797.169
          ],
          [
            120061.678,
            488796.679
          ],
          [
            120061.94,
            488786.509
          ],
          [
            119901.56,
            488783.119
          ],
          [
            119901.43,
            488793.239
          ],
          [
            119877.15,
            488792.739
          ],
          [
            119876.926,
            488803.314
          ],
          [
            119840.163,
            488802.533
          ],
          [
            119840.617,
            488782.047
          ],
          [
            119752.443,
            488780.301
          ],
          [
            119744.649,
            488780.147
          ],
          [
            119626.129,
            488777.801
          ],
          [
            119615.793,
            488777.596
          ],
          [
            119587.231,
            488777.031
          ],
          [
            119581.977,
            488776.927
          ],
          [
            119571.592,
            488776.475
          ],
          [
            119534.527,
            488775.729
          ],
          [
            119512.756,
            488775.292
          ],
          [
            119495.836,
            488774.952
          ],
          [
            119495.946,
            488770.093
          ],
          [
            119484.895,
            488769.842
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Polonceau-kade",
  "omschrijving": "Camille Polonceau (1813-1859), Franse spoorwegingenieur. Werd bekend door zijn ontwerpen voor kappen en spanten. De zogenaamde Polonceauspant is een van de belangrijkste kenmerken van het zuiveringsgebouw, het ketelhuis en de watergasfabriek van de Westergasfabriek. ",
  "naam_17_posities": "POLONCEAU KD",
  "naam_24_posities": "Polonceau-kade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 25,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000005940"
  },
  "bbox": [
    119484.895,
    488766.103,
    120109.93,
    488818.822
  ],
  "dataset": "bag"
}