OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000006025/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000006025/"
    }
  },
  "_display": "Paul Hufstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000006025",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000006025",
  "openbare_ruimte_code": "61638",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.991078Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127819.511,
            485711.495
          ],
          [
            127813.918,
            485668.749
          ],
          [
            127897.533,
            485594.814
          ],
          [
            127925.07,
            485570.948
          ],
          [
            127926.489,
            485573.201
          ],
          [
            127931.746,
            485568.612
          ],
          [
            127929.994,
            485566.526
          ],
          [
            127941.266,
            485556.524
          ],
          [
            127954.303,
            485570.601
          ],
          [
            127835.471,
            485674.941
          ],
          [
            127838.868,
            485702.284
          ],
          [
            127820.901,
            485720.891
          ],
          [
            127819.511,
            485711.495
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Paul Hufstraat",
  "omschrijving": "Fotograaf (1924- 2002), beroemd om zijn geënsceneerde studiobeelden, glamourportretten, reclamecampagnes en glossy modereportages.",
  "naam_17_posities": "P HUFSTRAAT",
  "naam_24_posities": "Paul Hufstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000006025"
  },
  "bbox": [
    127813.918,
    485556.524,
    127954.303,
    485720.891
  ],
  "dataset": "bag"
}