OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000006039/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000006039/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Alida van den Bosstraat",
  "sleutelverzendend": "03630013135333",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000006039",
  "openbare_ruimte_code": "69653",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.398779Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            126482.302,
            487235.953
          ],
          [
            126472.51,
            487225.018
          ],
          [
            126514.106,
            487188.505
          ],
          [
            126523.864,
            487179.938
          ],
          [
            126574.938,
            487135.096
          ],
          [
            126584.826,
            487146.36
          ],
          [
            126523.842,
            487199.674
          ],
          [
            126523.705,
            487199.794
          ],
          [
            126482.302,
            487235.953
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Alida van den Bosstraat",
  "omschrijving": "Alida Johanna van den Bos (1902-2003), Amsterdams gymnaste. Won met de turnploeg in 1928 goud op de Olympische Spelen in Amsterdam en was zo een van de eerste Nederlandse vrouwelijke olympische kampioenen. ",
  "naam_17_posities": "A V D BOSSTR",
  "naam_24_posities": "Alida van den Bosstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000006039"
  },
  "bbox": [
    126472.51,
    487135.096,
    126584.826,
    487235.953
  ],
  "dataset": "bag"
}