OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000006065/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000006065/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Annabellaweg",
  "sleutelverzendend": "03630000006065",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000006065",
  "openbare_ruimte_code": "64696",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.355716Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121842.765,
            490949.094
          ],
          [
            121842.214,
            490945.646
          ],
          [
            121842.765,
            490943.578
          ],
          [
            121843.869,
            490941.923
          ],
          [
            121865.243,
            490925.513
          ],
          [
            121866.134,
            490922.393
          ],
          [
            121871.028,
            490931.295
          ],
          [
            121868.553,
            490932.96
          ],
          [
            121853.797,
            490944.129
          ],
          [
            121866.76,
            490990.188
          ],
          [
            121870.759,
            491005.909
          ],
          [
            121883.722,
            491052.381
          ],
          [
            121887.997,
            491067.826
          ],
          [
            121901.097,
            491114.436
          ],
          [
            121905.096,
            491129.191
          ],
          [
            121918.61,
            491179.111
          ],
          [
            121908.957,
            491189.04
          ],
          [
            121842.765,
            490949.094
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Annabellaweg",
  "omschrijving": "Sappige, zoete kers van een witbloeiende kersenboom.",
  "naam_17_posities": "ANNABELLAWG",
  "naam_24_posities": "Annabellaweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 37,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000006065"
  },
  "bbox": [
    121842.214,
    490922.393,
    121918.61,
    491189.04
  ],
  "dataset": "bag"
}