OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000006082/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000006082/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Titus van Rijnstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000006082",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000006082",
  "openbare_ruimte_code": "64467",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.967194Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118239.281,
            485675.097
          ],
          [
            118258.395,
            485675.219
          ],
          [
            118258.366,
            485692.418
          ],
          [
            118242.785,
            485692.51
          ],
          [
            118010.802,
            485691.512
          ],
          [
            118010.436,
            485691.49
          ],
          [
            118010.434,
            485686.9
          ],
          [
            118023.063,
            485687.018
          ],
          [
            118022.954,
            485674.883
          ],
          [
            118022.962,
            485673.83
          ],
          [
            118139.269,
            485674.784
          ],
          [
            118145.807,
            485674.837
          ],
          [
            118151.378,
            485674.883
          ],
          [
            118156.378,
            485674.924
          ],
          [
            118160.022,
            485674.953
          ],
          [
            118211.476,
            485675.374
          ],
          [
            118219.603,
            485675.277
          ],
          [
            118239.281,
            485675.097
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Titus van Rijnstraat",
  "omschrijving": "Zoon van Rembrandt van Rijn en Saskia van Uijlenburg (1641-1668). Stond meerdere keren model. Runde na Rembrandts dood met stiefmoeder Hendrikje Stoffels een kunsthandel met werk van de schilder. Werd begraven in de Westerkerk.",
  "naam_17_posities": "T V RYNSTR",
  "naam_24_posities": "Titus van Rijnstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 155,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000006082"
  },
  "bbox": [
    118010.434,
    485673.83,
    118258.395,
    485692.51
  ],
  "dataset": "bag"
}