OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300001955900/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300001955900/"
    }
  },
  "_display": "Gelrestraat",
  "sleutelverzendend": "03630001955900",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300001955900",
  "openbare_ruimte_code": "64777",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.671030Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121344.024,
            483496.231
          ],
          [
            121344.226,
            483511.707
          ],
          [
            121347.945,
            483556.301
          ],
          [
            121349.18,
            483569.484
          ],
          [
            121353.614,
            483622.937
          ],
          [
            121355.673,
            483639.244
          ],
          [
            121356.783,
            483653.815
          ],
          [
            121358.062,
            483670.605
          ],
          [
            121363.028,
            483735.336
          ],
          [
            121345.152,
            483738.102
          ],
          [
            121330.478,
            483571.176
          ],
          [
            121328.948,
            483549.313
          ],
          [
            121319.386,
            483435.861
          ],
          [
            121321.345,
            483420.329
          ],
          [
            121296.74,
            483398.502
          ],
          [
            121281.659,
            483413.979
          ],
          [
            121288.419,
            483438.488
          ],
          [
            121261.67,
            483440.557
          ],
          [
            121260.371,
            483425.091
          ],
          [
            121260.976,
            483420.779
          ],
          [
            121262.225,
            483416.607
          ],
          [
            121264.614,
            483411.811
          ],
          [
            121292.177,
            483377.294
          ],
          [
            121296.211,
            483381.318
          ],
          [
            121305.053,
            483390.137
          ],
          [
            121330.473,
            483385.654
          ],
          [
            121331.266,
            483394.384
          ],
          [
            121340.132,
            483434.101
          ],
          [
            121344.024,
            483496.231
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gelrestraat",
  "omschrijving": "De oude naam van Gelderland. Ook een graafschap (1046-1339) en vervolgens tot 1795 een hertogdom, dat grofweg overeenkwam met het huidige Gelderland, plus een stuk van Limburg en Duitsland.",
  "naam_17_posities": "GELRESTR",
  "naam_24_posities": "Gelrestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 205,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300001955900"
  },
  "bbox": [
    121260.371,
    483377.294,
    121363.028,
    483738.102
  ],
  "dataset": "bag"
}