OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300001974581/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300001974581/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Aakhof",
  "sleutelverzendend": "03630001974581",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300001974581",
  "openbare_ruimte_code": "64858",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.361220Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122818.692,
            491044.737
          ],
          [
            122820.803,
            491047.559
          ],
          [
            122778.943,
            491078.831
          ],
          [
            122776.777,
            491076.001
          ],
          [
            122770.881,
            491067.968
          ],
          [
            122764.703,
            491059.678
          ],
          [
            122749.986,
            491040.21
          ],
          [
            122745.905,
            491034.811
          ],
          [
            122787.775,
            491003.402
          ],
          [
            122791.776,
            491008.665
          ],
          [
            122806.701,
            491028.298
          ],
          [
            122812.648,
            491036.752
          ],
          [
            122818.692,
            491044.737
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aakhof",
  "omschrijving": "Een aak is een binnenvaartschip met platte bodem.",
  "naam_17_posities": "AAKHOF",
  "naam_24_posities": "Aakhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 12,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300001974581"
  },
  "bbox": [
    122745.905,
    491003.402,
    122820.803,
    491078.831
  ],
  "dataset": "bag"
}