OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300001988925/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300001988925/"
    }
  },
  "_display": "A. Moenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630001988925",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300001988925",
  "openbare_ruimte_code": "64998",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.005761Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124134.849,
            491076.426
          ],
          [
            124140.507,
            491069.825
          ],
          [
            124151.149,
            491043.549
          ],
          [
            124154.131,
            491044.977
          ],
          [
            124160.479,
            491047.911
          ],
          [
            124152.651,
            491069.158
          ],
          [
            124155.494,
            491073.058
          ],
          [
            124046.07,
            491159.547
          ],
          [
            124035.016,
            491168.079
          ],
          [
            124030.22,
            491173.31
          ],
          [
            124022.599,
            491163.852
          ],
          [
            124025.189,
            491163.723
          ],
          [
            124036.095,
            491154.902
          ],
          [
            124134.849,
            491076.426
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A. Moenstraat",
  "omschrijving": "Adriaan Moen (1879-1950), Amsterdams architect. Hij ontwierp diverse fabriekspanden, villa's en winkels in de stijl van de Amsterdamse School. Bouwde de Betlehemkerk aan het Zwanenplein.",
  "naam_17_posities": "A MOENSTR",
  "naam_24_posities": "A. Moenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 50,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300001988925"
  },
  "bbox": [
    124022.599,
    491043.549,
    124160.479,
    491173.31
  ],
  "dataset": "bag"
}