OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300001992644/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300001992644/"
    }
  },
  "_display": "Galastraat",
  "sleutelverzendend": "03630001992644",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300001992644",
  "openbare_ruimte_code": "65080",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.368716Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122099.13,
            491457.602
          ],
          [
            122088.501,
            491470.854
          ],
          [
            122082.756,
            491451.6
          ],
          [
            122167.039,
            491345.469
          ],
          [
            122171.592,
            491339.558
          ],
          [
            122197.732,
            491304.306
          ],
          [
            122208.596,
            491287.002
          ],
          [
            122224.239,
            491250.531
          ],
          [
            122224.58,
            491244.771
          ],
          [
            122242.637,
            491251.775
          ],
          [
            122224.191,
            491296.441
          ],
          [
            122220.502,
            491302.741
          ],
          [
            122216.044,
            491308.831
          ],
          [
            122186.364,
            491349.242
          ],
          [
            122182.522,
            491354.314
          ],
          [
            122099.13,
            491457.602
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Galastraat",
  "omschrijving": "Zoete, sappige appel uit Nieuw-Zeeland, als ras ontstaan in de eerste helft van de twintigste eeuw.",
  "naam_17_posities": "GALASTR",
  "naam_24_posities": "Galastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 9,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300001992644"
  },
  "bbox": [
    122082.756,
    491244.771,
    122242.637,
    491470.854
  ],
  "dataset": "bag"
}