OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300001992650/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300001992650/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tuinderijlaan",
  "sleutelverzendend": "03630001992650",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300001992650",
  "openbare_ruimte_code": "65145",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.305448Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122116.835,
            491038.971
          ],
          [
            122113.583,
            491042.806
          ],
          [
            122116.279,
            491045.187
          ],
          [
            122116.903,
            491046.63
          ],
          [
            122117.752,
            491048.203
          ],
          [
            122117.986,
            491050.103
          ],
          [
            122118.06,
            491051.789
          ],
          [
            122117.935,
            491053.186
          ],
          [
            122117.144,
            491055.777
          ],
          [
            122116.279,
            491057.25
          ],
          [
            122114.457,
            491059.377
          ],
          [
            122112.339,
            491060.789
          ],
          [
            122052.167,
            491090.257
          ],
          [
            122046.499,
            491093.031
          ],
          [
            121989.977,
            491120.691
          ],
          [
            121986.807,
            491113.925
          ],
          [
            122108.705,
            491054.375
          ],
          [
            122106.795,
            491050.817
          ],
          [
            122061.402,
            491012.34
          ],
          [
            122057.086,
            491008.681
          ],
          [
            122053.405,
            491005.561
          ],
          [
            122014.543,
            490972.619
          ],
          [
            122010.26,
            490968.988
          ],
          [
            122007.26,
            490966.445
          ],
          [
            121970.663,
            490935.423
          ],
          [
            121967.832,
            490933.023
          ],
          [
            121963.433,
            490929.281
          ],
          [
            121921.728,
            490893.943
          ],
          [
            121883.032,
            490922.617
          ],
          [
            121879.447,
            490924.548
          ],
          [
            121875.996,
            490918.222
          ],
          [
            121928.068,
            490879.002
          ],
          [
            122116.835,
            491038.971
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tuinderijlaan",
  "omschrijving": "Verwijst naar volkstuinpark De Bongerd.",
  "naam_17_posities": "TUINDERIJLN",
  "naam_24_posities": "Tuinderijlaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 48,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300001992650"
  },
  "bbox": [
    121875.996,
    490879.002,
    122118.06,
    491120.691
  ],
  "dataset": "bag"
}