OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300003682808/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300003682808/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Paradijsplein",
  "sleutelverzendend": "03630003682808",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300003682808",
  "openbare_ruimte_code": "65285",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.465300Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124045.415,
            485620.076
          ],
          [
            124044.331,
            485623.16
          ],
          [
            124042.216,
            485627.086
          ],
          [
            124041.525,
            485631.616
          ],
          [
            124043.421,
            485632.16
          ],
          [
            124042.579,
            485634.399
          ],
          [
            124038.168,
            485654.795
          ],
          [
            123981.106,
            485635.111
          ],
          [
            123989.752,
            485622.122
          ],
          [
            124003.467,
            485582.495
          ],
          [
            124016.565,
            485587.013
          ],
          [
            124057.714,
            485601.214
          ],
          [
            124054.322,
            485610.69
          ],
          [
            124050.967,
            485610.116
          ],
          [
            124050.212,
            485612.453
          ],
          [
            124048.292,
            485611.743
          ],
          [
            124046.162,
            485615.657
          ],
          [
            124045.415,
            485620.076
          ]
        ],
        [
          [
            124005.791,
            485612.027
          ],
          [
            124001.899,
            485623.779
          ],
          [
            124023.947,
            485631.081
          ],
          [
            124027.839,
            485619.329
          ],
          [
            124005.791,
            485612.027
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Paradijsplein",
  "omschrijving": "Het woord, van Oud-Perzische oorsprong, betekent 'omgeven door een muur'. Vaak wordt er een tuin mee bedoeld, maar in de eerste plaats is het een wereld waar het bestaan vredig en tijdloos is.",
  "naam_17_posities": "PARADYSPLN",
  "naam_24_posities": "Paradijsplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 89,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300003682808"
  },
  "bbox": [
    123981.106,
    485582.495,
    124057.714,
    485654.795
  ],
  "dataset": "bag"
}