OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300003682811/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300003682811/"
    }
  },
  "_display": "Piri Reisplein",
  "sleutelverzendend": "03630003682811",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300003682811",
  "openbare_ruimte_code": "65307",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.574131Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119136.094,
            486652.785
          ],
          [
            119092.724,
            486646.923
          ],
          [
            119099.25,
            486581.15
          ],
          [
            119132.959,
            486563.074
          ],
          [
            119148.325,
            486591.272
          ],
          [
            119149.639,
            486593.684
          ],
          [
            119161.449,
            486617.303
          ],
          [
            119164.416,
            486623.46
          ],
          [
            119148.295,
            486633.136
          ],
          [
            119137.479,
            486640.849
          ],
          [
            119136.901,
            486644.317
          ],
          [
            119136.809,
            486645.286
          ],
          [
            119136.094,
            486652.785
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piri Reisplein",
  "omschrijving": "Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed, beter bekend als Piri Reis ('Legerkapitein Piri'). Ottomaans zeevaarder, navigator en cartograaf uit de vijftiende en zestiende eeuw. Maker van de Piri Reis-kaart, een gedetailleerde wereldkaart die in 1513 verscheen.",
  "naam_17_posities": "PIRI REISPLN",
  "naam_24_posities": "Piri Reisplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 79,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300003682811"
  },
  "bbox": [
    119092.724,
    486563.074,
    119164.416,
    486652.785
  ],
  "dataset": "bag"
}