OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300003682813/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300003682813/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Haparandadam",
  "sleutelverzendend": "03630003682813",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300003682813",
  "openbare_ruimte_code": "65323",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.109743Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120468.682,
            489933.686
          ],
          [
            120477.626,
            489940.76
          ],
          [
            120772.12,
            490187.099
          ],
          [
            120777.324,
            490191.545
          ],
          [
            120763.177,
            490209.096
          ],
          [
            120749.854,
            490224.225
          ],
          [
            120715.788,
            490195.399
          ],
          [
            120714.366,
            490194.053
          ],
          [
            120713.992,
            490193.08
          ],
          [
            120713.917,
            490191.659
          ],
          [
            120714.441,
            490190.088
          ],
          [
            120718.234,
            490185.533
          ],
          [
            120729.847,
            490171.649
          ],
          [
            120730.375,
            490170.713
          ],
          [
            120722.293,
            490163.66
          ],
          [
            120482.593,
            489962.968
          ],
          [
            120418.754,
            489959.174
          ],
          [
            120415.619,
            489959.132
          ],
          [
            120412.565,
            489958.545
          ],
          [
            120390.273,
            489953.878
          ],
          [
            120387.73,
            489953.816
          ],
          [
            120390.157,
            489944.811
          ],
          [
            120392.066,
            489946.446
          ],
          [
            120394.122,
            489947.679
          ],
          [
            120412.389,
            489951.556
          ],
          [
            120416.265,
            489952.143
          ],
          [
            120419.347,
            489952.483
          ],
          [
            120471.711,
            489954.375
          ],
          [
            120472.24,
            489951.379
          ],
          [
            120408.444,
            489900.886
          ],
          [
            120404.441,
            489898.191
          ],
          [
            120402.945,
            489897.817
          ],
          [
            120401.706,
            489898.238
          ],
          [
            120408.774,
            489882.8
          ],
          [
            120468.682,
            489933.686
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Haparandadam",
  "omschrijving": "Zweedse havenplaats aan de Botnische golf. Houthaven.",
  "naam_17_posities": "HAPARANDADAM",
  "naam_24_posities": "Haparandadam",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 159,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300003682813"
  },
  "bbox": [
    120387.73,
    489882.8,
    120777.324,
    490224.225
  ],
  "dataset": "bag"
}