OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300003695543/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300003695543/"
    }
  },
  "_display": "Th. J. Lammerslaan",
  "sleutelverzendend": "03630003695543",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300003695543",
  "openbare_ruimte_code": "65609",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.291982Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116342.391,
            487314.177
          ],
          [
            116267.375,
            487334.059
          ],
          [
            116245.296,
            487339.91
          ],
          [
            116241.502,
            487329.614
          ],
          [
            116433.521,
            487278.651
          ],
          [
            116436.127,
            487289.334
          ],
          [
            116342.391,
            487314.177
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Th. J. Lammerslaan",
  "omschrijving": "Theodorus Johannes Lammers (1890-1972), Amsterdams architect. Ontwerper uit de latere periode van de Amsterdamse School, de man achter het Physiologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit aan het Valeriusplein.",
  "naam_17_posities": "T J LAMMERSLN",
  "naam_24_posities": "Th. J. Lammerslaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 47,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300003695543"
  },
  "bbox": [
    116241.502,
    487278.651,
    116436.127,
    487339.91
  ],
  "dataset": "bag"
}