OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300003695545/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300003695545/"
    }
  },
  "_display": "G.J.M. Sarlemijnstraat",
  "sleutelverzendend": "03630003695545",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300003695545",
  "openbare_ruimte_code": "65625",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.495835Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116353.585,
            487356.391
          ],
          [
            116350.894,
            487346.253
          ],
          [
            116369.138,
            487341.42
          ],
          [
            116405.671,
            487346.318
          ],
          [
            116418.853,
            487353.971
          ],
          [
            116432.485,
            487361.885
          ],
          [
            116456.474,
            487375.811
          ],
          [
            116468.305,
            487419.854
          ],
          [
            116471.165,
            487430.5
          ],
          [
            116483.75,
            487477.352
          ],
          [
            116482.792,
            487482.135
          ],
          [
            116471.991,
            487480.042
          ],
          [
            116472.886,
            487477.303
          ],
          [
            116468.153,
            487459.469
          ],
          [
            116465.615,
            487449.903
          ],
          [
            116447.847,
            487382.945
          ],
          [
            116403.06,
            487356.944
          ],
          [
            116368.887,
            487352.35
          ],
          [
            116353.585,
            487356.391
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "G.J.M. Sarlemijnstraat",
  "omschrijving": "Gerardus Josephus Maria Sarlemijn (1909-1993), Amsterdams architect. Met Adriaan Evers ontwierp hij in behoudende Bossche stijl. Kreeg de Gouden Speld van de gemeente Amsterdam voor het inventariseren van monumenten in de stad.",
  "naam_17_posities": "G J M SARLEMYNSTR",
  "naam_24_posities": "G.J.M. Sarlemijnstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 50,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300003695545"
  },
  "bbox": [
    116350.894,
    487341.42,
    116483.75,
    487482.135
  ],
  "dataset": "bag"
}