OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011004858/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011004858/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tamariskhof",
  "sleutelverzendend": "03630011004858",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011004858",
  "openbare_ruimte_code": "66095",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.478863Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128732.873,
            484368.066
          ],
          [
            128721.952,
            484373.054
          ],
          [
            128709.683,
            484352.831
          ],
          [
            128713.324,
            484350.674
          ],
          [
            128711.436,
            484348.786
          ],
          [
            128692.156,
            484359.167
          ],
          [
            128670.315,
            484324.383
          ],
          [
            128658.855,
            484330.18
          ],
          [
            128657.507,
            484328.158
          ],
          [
            128712.65,
            484299.171
          ],
          [
            128714.267,
            484301.598
          ],
          [
            128703.077,
            484307.395
          ],
          [
            128724.379,
            484342.18
          ],
          [
            128718.312,
            484345.146
          ],
          [
            128732.873,
            484368.066
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tamariskhof",
  "omschrijving": "Groenblijvende struik met (bleek)roze bloemen, die goed gedijt aan de kust. ",
  "naam_17_posities": "TAMARISKHOF",
  "naam_24_posities": "Tamariskhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 12,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300011004858"
  },
  "bbox": [
    128657.507,
    484299.171,
    128732.873,
    484373.054
  ],
  "dataset": "bag"
}