OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011290591/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011290591/"
    }
  },
  "_display": "Dillestraat",
  "sleutelverzendend": "03630011290591",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011290591",
  "openbare_ruimte_code": "66354",
  "date_modified": "2020-11-29T23:24:41.570933Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122682.565,
            490496.112
          ],
          [
            122681.664,
            490492.133
          ],
          [
            122681.104,
            490489.66
          ],
          [
            122679.727,
            490483.574
          ],
          [
            122680.665,
            490440.007
          ],
          [
            122684.95,
            490440.012
          ],
          [
            122684.017,
            490470.134
          ],
          [
            122729.402,
            490471.113
          ],
          [
            122733.403,
            490471.199
          ],
          [
            122769.635,
            490471.981
          ],
          [
            122770.325,
            490476.326
          ],
          [
            122771.879,
            490486.106
          ],
          [
            122734.227,
            490485.295
          ],
          [
            122730.579,
            490485.216
          ],
          [
            122691.552,
            490484.374
          ],
          [
            122689.871,
            490485.046
          ],
          [
            122688.292,
            490488.029
          ],
          [
            122688.785,
            490491.302
          ],
          [
            122702.367,
            490522.234
          ],
          [
            122651.709,
            490544.736
          ],
          [
            122653.519,
            490548.726
          ],
          [
            122654.177,
            490550.176
          ],
          [
            122658.406,
            490559.498
          ],
          [
            122662.156,
            490566.898
          ],
          [
            122650.77,
            490571.406
          ],
          [
            122646.608,
            490567.943
          ],
          [
            122636.49,
            490544.906
          ],
          [
            122640.583,
            490543.079
          ],
          [
            122651.176,
            490538.353
          ],
          [
            122649.197,
            490533.918
          ],
          [
            122691.046,
            490515.245
          ],
          [
            122689.548,
            490511.888
          ],
          [
            122685.322,
            490502.263
          ],
          [
            122682.565,
            490496.112
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Dillestraat",
  "omschrijving": "Plant uit de schermbloemenfamilie, die veel als keukenkruid wordt gebruikt in de noordelijke helft van Europa.",
  "naam_17_posities": "DILLESTR",
  "naam_24_posities": "Dillestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 7,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011290591"
  },
  "bbox": [
    122636.49,
    490440.007,
    122771.879,
    490571.406
  ],
  "dataset": "bag"
}