OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011290895/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011290895/"
    }
  },
  "_display": "Termini",
  "sleutelverzendend": "03630011290895",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011290895",
  "openbare_ruimte_code": "66389",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.710634Z",
  "document_mutatie": "2020-01-23",
  "document_nummer": "GV00005886_SB01SB",
  "begin_geldigheid": "2020-01-23",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124064.235,
            490513.899
          ],
          [
            124072.716,
            490523.56
          ],
          [
            124015.257,
            490567.11
          ],
          [
            124003.32,
            490576.318
          ],
          [
            123992.272,
            490584.259
          ],
          [
            123984.158,
            490589.265
          ],
          [
            123974.663,
            490595.135
          ],
          [
            123964.478,
            490601.004
          ],
          [
            123953.257,
            490606.701
          ],
          [
            123943.59,
            490611.189
          ],
          [
            123944.626,
            490614.297
          ],
          [
            123933.059,
            490618.958
          ],
          [
            123931.506,
            490616.023
          ],
          [
            123923.219,
            490619.303
          ],
          [
            123921.838,
            490608.255
          ],
          [
            123942.209,
            490599.968
          ],
          [
            123957.228,
            490592.718
          ],
          [
            123970.865,
            490584.95
          ],
          [
            123985.194,
            490575.8
          ],
          [
            123994.516,
            490569.24
          ],
          [
            123999.522,
            490565.27
          ],
          [
            124007.821,
            490557.547
          ],
          [
            124036.551,
            490536.009
          ],
          [
            124054.332,
            490521.853
          ],
          [
            124058.648,
            490518.573
          ],
          [
            124064.235,
            490513.899
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Termini",
  "omschrijving": "Belangrijkste treinstation in Rome.",
  "naam_17_posities": "TERMINI",
  "naam_24_posities": "Termini",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 427,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011290895"
  },
  "bbox": [
    123921.838,
    490513.899,
    124072.716,
    490619.303
  ],
  "dataset": "bag"
}