OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011942845/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011942845/"
    }
  },
  "_display": "Amstelbestpad",
  "sleutelverzendend": "03630011942845",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011942845",
  "openbare_ruimte_code": "66729",
  "date_modified": "2020-02-19T12:21:53.741562Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123113.06788018,
            483698.865168502
          ],
          [
            123104.877111242,
            483682.312593749
          ],
          [
            123098.626566242,
            483685.289043749
          ],
          [
            123089.796431242,
            483667.628773749
          ],
          [
            123074.269283742,
            483675.417151249
          ],
          [
            123088.655458742,
            483702.403631249
          ],
          [
            123077.021136502,
            483709.390241525
          ],
          [
            123090.452,
            483735.232
          ],
          [
            123097.634,
            483748.336
          ],
          [
            123112.543,
            483740.148
          ],
          [
            123095.273,
            483708.629
          ],
          [
            123113.06788018,
            483698.865168502
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Amstelbestpad",
  "omschrijving": "Historische boerderij of buitenplaats langs de Amstel, ter hoogte van de huidige Weesperzijde.",
  "naam_17_posities": "AMSTELBESTPAD",
  "naam_24_posities": "Amstelbestpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011942845"
  },
  "bbox": [
    123074.269283742,
    483667.628773749,
    123113.06788018,
    483748.336
  ],
  "dataset": "bag"
}