OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011942851/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011942851/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Amstelvlietpad",
  "sleutelverzendend": "03630011942851",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011942851",
  "openbare_ruimte_code": "66796",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.162880Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123003.07,
            483561.146
          ],
          [
            122994.817,
            483565.606
          ],
          [
            122966.389,
            483510.217
          ],
          [
            122973.832,
            483506.136
          ],
          [
            123003.07,
            483561.146
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Amstelvlietpad",
  "omschrijving": "Historische buitenplaats aan de Amsteldijk. Gebouwd na 1721 door Gerrit Nieuwenhuizen, die het in eerste instantie Meerhuizen noemde. Sinds 1784 is het bekend onder de naam Amstelvliet. Afgebroken in of na 1916.",
  "naam_17_posities": "2E AMSTELVLIETPAD",
  "naam_24_posities": "Tweede Amstelvlietpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011942851"
  },
  "bbox": [
    122966.389,
    483506.136,
    123003.07,
    483565.606
  ],
  "dataset": "bag"
}