OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951141/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951141/"
    }
  },
  "_display": "Taanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000006041",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951141",
  "openbare_ruimte_code": "34916",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.606255Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121138.908,
            488996.612
          ],
          [
            121130.826,
            488995.675
          ],
          [
            121123.347,
            488994.969
          ],
          [
            121124.057,
            488987.926
          ],
          [
            121127.009,
            488988.204
          ],
          [
            121138.711,
            488988.989
          ],
          [
            121150.109,
            488990.389
          ],
          [
            121151.21,
            488997.652
          ],
          [
            121138.908,
            488996.612
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Taanstraat",
  "omschrijving": "Taan is een geelbruine verfstof, bereid uit eikeschors en gebruikt voor het duurzaam maken van visnetten en zeilen. De taanderijen, oudtijds door de gehele stad verspreid, werden omstreeks 1623 wegens brandgevaar alleen op het Realeneiland toegestaan.",
  "naam_17_posities": "TAANSTR",
  "naam_24_posities": "Taanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951141"
  },
  "bbox": [
    121123.347,
    488987.926,
    121151.21,
    488997.652
  ],
  "dataset": "bag"
}