OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951151/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951151/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Helicopterstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000006054",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951151",
  "openbare_ruimte_code": "14710",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.477813Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118020.466,
            483761.768
          ],
          [
            118020.476,
            483757.768
          ],
          [
            118020.533,
            483734.245
          ],
          [
            118020.546,
            483729.294
          ],
          [
            118036.797,
            483729.333
          ],
          [
            118036.771,
            483737.266
          ],
          [
            118036.69,
            483762.342
          ],
          [
            118036.674,
            483767.233
          ],
          [
            118036.357,
            483865.453
          ],
          [
            118036.341,
            483870.532
          ],
          [
            118036.073,
            483953.457
          ],
          [
            118019.985,
            483955.508
          ],
          [
            118020.038,
            483934.242
          ],
          [
            118020.114,
            483903.479
          ],
          [
            118020.124,
            483899.772
          ],
          [
            118020.466,
            483761.768
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Helicopterstraat",
  "omschrijving": "Hefschroefvliegtuig, dat verticaal kan stijgen en dalen, in 1933 geconstrueerd door de vliegtuigbouwer J. Sikorsky, Amerikaan van Russische geboorte.",
  "naam_17_posities": "HELICOPTERSTR",
  "naam_24_posities": "Helicopterstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300011951151"
  },
  "bbox": [
    118019.985,
    483729.294,
    118036.797,
    483955.508
  ],
  "dataset": "bag"
}