OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951170/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951170/"
    }
  },
  "_display": "Groenlandia",
  "sleutelverzendend": "03630022716144",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951170",
  "openbare_ruimte_code": "69685",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.192133Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121804.469,
            492369.749
          ],
          [
            121802.21,
            492359.614
          ],
          [
            121803.601,
            492360.892
          ],
          [
            121804.39,
            492361.172
          ],
          [
            121805.777,
            492361.116
          ],
          [
            121845.393,
            492344.705
          ],
          [
            121846.932,
            492343.258
          ],
          [
            121847.202,
            492342.436
          ],
          [
            121847.016,
            492340.781
          ],
          [
            121850.988,
            492350.481
          ],
          [
            121850.484,
            492349.882
          ],
          [
            121849.843,
            492349.433
          ],
          [
            121848.849,
            492349.12
          ],
          [
            121847.808,
            492349.166
          ],
          [
            121807.121,
            492365.995
          ],
          [
            121805.82,
            492366.606
          ],
          [
            121804.967,
            492367.376
          ],
          [
            121804.537,
            492368.241
          ],
          [
            121804.469,
            492369.749
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Groenlandia",
  "omschrijving": "Walvisvaarder die rond 1759 voer vanaf Oostzanerwerf, in bezit van reder Aard Speciaal (1717-1760).",
  "naam_17_posities": "GROENLANDIA",
  "naam_24_posities": "Groenlandia",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951170"
  },
  "bbox": [
    121802.21,
    492340.781,
    121850.988,
    492369.749
  ],
  "dataset": "bag"
}