OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951194/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951194/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tuin van Hera",
  "sleutelverzendend": "03630023380381",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951194",
  "openbare_ruimte_code": "69709",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.628404Z",
  "document_mutatie": "2014-10-21",
  "document_nummer": "GV00001894_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2014-10-22",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124112.372,
            485633.172
          ],
          [
            124115.149,
            485638.668
          ],
          [
            124114.769,
            485639.788
          ],
          [
            124113.636,
            485639.385
          ],
          [
            124111.026,
            485634.407
          ],
          [
            124079.031,
            485623.556
          ],
          [
            124071.3,
            485645.289
          ],
          [
            124065.58,
            485641.444
          ],
          [
            124066.64,
            485635.044
          ],
          [
            124064.205,
            485633.722
          ],
          [
            124060.627,
            485632.49
          ],
          [
            124066.838,
            485614.823
          ],
          [
            124065.976,
            485614.34
          ],
          [
            124060.851,
            485613.461
          ],
          [
            124056.453,
            485611.055
          ],
          [
            124054.322,
            485610.69
          ],
          [
            124057.714,
            485601.214
          ],
          [
            124078.055,
            485608.117
          ],
          [
            124077.915,
            485609.457
          ],
          [
            124088.197,
            485612.999
          ],
          [
            124095.56,
            485591.939
          ],
          [
            124023.527,
            485567.148
          ],
          [
            124025.806,
            485560.569
          ],
          [
            124090.982,
            485583.024
          ],
          [
            124098.585,
            485560.887
          ],
          [
            124101.395,
            485561.81
          ],
          [
            124093.551,
            485584.494
          ],
          [
            124094.058,
            485584.669
          ],
          [
            124147.936,
            485603.244
          ],
          [
            124145.944,
            485609.006
          ],
          [
            124123.725,
            485601.392
          ],
          [
            124112.372,
            485633.172
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tuin van Hera",
  "omschrijving": "\"Griekse godin van het huwelijk en de geboorte. Vouw en tevens zuster van Zeus. Hera werd ook vereerd als hoedster van kudden",
  "naam_17_posities": "TUIN V HERA",
  "naam_24_posities": "Tuin van Hera",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 28,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300011951194"
  },
  "bbox": [
    124023.527,
    485560.569,
    124147.936,
    485645.289
  ],
  "dataset": "bag"
}