OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951221/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951221/"
    }
  },
  "_display": "A. Eversplein",
  "sleutelverzendend": "03630023578143",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951221",
  "openbare_ruimte_code": "69736",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.154760Z",
  "document_mutatie": "2015-02-04",
  "document_nummer": "GV00001920_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2015-02-04",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116267.375,
            487334.059
          ],
          [
            116342.391,
            487314.177
          ],
          [
            116350.894,
            487346.253
          ],
          [
            116353.585,
            487356.391
          ],
          [
            116360.984,
            487384.259
          ],
          [
            116357.374,
            487384.543
          ],
          [
            116354.638,
            487384.827
          ],
          [
            116344.447,
            487387.524
          ],
          [
            116346.679,
            487394.762
          ],
          [
            116332.296,
            487398.559
          ],
          [
            116330.867,
            487391.488
          ],
          [
            116319.487,
            487394.705
          ],
          [
            116314.608,
            487396.539
          ],
          [
            116309.842,
            487399.0
          ],
          [
            116305.581,
            487402.014
          ],
          [
            116293.753,
            487355.255
          ],
          [
            116291.721,
            487350.638
          ],
          [
            116290.566,
            487348.478
          ],
          [
            116288.301,
            487345.582
          ],
          [
            116285.701,
            487343.003
          ],
          [
            116283.789,
            487341.339
          ],
          [
            116280.592,
            487339.557
          ],
          [
            116278.222,
            487338.192
          ],
          [
            116274.587,
            487337.342
          ],
          [
            116271.427,
            487336.799
          ],
          [
            116267.936,
            487336.498
          ],
          [
            116267.375,
            487334.059
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A. Eversplein",
  "omschrijving": "Adriaan Evers (1914-1997), architect. Ontwierp met Geert Sarlemijn kerken, scholen en woningen. Exponent van de behoudende, met het katholicisme geassocieerde Bossche School.",
  "naam_17_posities": "A EVERSPLN",
  "naam_24_posities": "A. Eversplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 5,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951221"
  },
  "bbox": [
    116267.375,
    487314.177,
    116360.984,
    487402.014
  ],
  "dataset": "bag"
}