OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951235/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951235/"
    }
  },
  "_display": "Annette Versluyspad",
  "sleutelverzendend": "03630023643335",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951235",
  "openbare_ruimte_code": "69750",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.304309Z",
  "document_mutatie": "2014-03-04",
  "document_nummer": "GV00001940_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2014-03-04",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117196.237,
            484525.822
          ],
          [
            117171.736,
            484525.441
          ],
          [
            117154.037,
            484525.251
          ],
          [
            117086.051,
            484525.189
          ],
          [
            117063.059,
            484525.094
          ],
          [
            116994.41,
            484524.018
          ],
          [
            116971.179,
            484522.756
          ],
          [
            116881.358,
            484523.645
          ],
          [
            116881.164,
            484511.715
          ],
          [
            117204.959,
            484511.424
          ],
          [
            117196.237,
            484525.822
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Annette Versluyspad",
  "omschrijving": "Annette W.C. Versluys-Poelman (1853-1914), strijdster voor de verbetering van de positie van de ongehuwde moeders.",
  "naam_17_posities": "A VERSLUYSPAD",
  "naam_24_posities": "Annette Versluyspad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 24,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951235"
  },
  "bbox": [
    116881.164,
    484511.424,
    117204.959,
    484525.822
  ],
  "dataset": "bag"
}