OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951239/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951239/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Touwbaanpark",
  "sleutelverzendend": "03630023678141",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951239",
  "openbare_ruimte_code": "69754",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.342699Z",
  "document_mutatie": "2015-04-22",
  "document_nummer": "GV00001952_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2015-04-22",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123364.229,
            486970.766
          ],
          [
            123368.605,
            486975.234
          ],
          [
            123375.624,
            486968.536
          ],
          [
            123390.068,
            486954.751
          ],
          [
            123410.872,
            486975.847
          ],
          [
            123402.388,
            486984.514
          ],
          [
            123395.13,
            486986.801
          ],
          [
            123388.88,
            486993.021
          ],
          [
            123367.758,
            487014.208
          ],
          [
            123364.449,
            487010.862
          ],
          [
            123365.687,
            487009.561
          ],
          [
            123366.069,
            487009.016
          ],
          [
            123366.223,
            487007.991
          ],
          [
            123365.72,
            487006.804
          ],
          [
            123347.344,
            486987.896
          ],
          [
            123355.711,
            486979.429
          ],
          [
            123364.229,
            486970.766
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Touwbaanpark",
  "omschrijving": "De straat is aangelegd op het terrein waar in de zeventiende en achttiende eeuw de lijnbanen van de Verenigde Oostindische Compagnie lagen.",
  "naam_17_posities": "TOUWBAANPK",
  "naam_24_posities": "Touwbaanpark",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300011951239"
  },
  "bbox": [
    123347.344,
    486954.751,
    123410.872,
    487014.208
  ],
  "dataset": "bag"
}