OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951273/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951273/"
    }
  },
  "_display": "Granulaatplein",
  "sleutelverzendend": "03630023995809",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951273",
  "openbare_ruimte_code": "69788",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.377106Z",
  "document_mutatie": "2015-12-16",
  "document_nummer": "GV00003030_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2015-12-16",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            125321.727,
            486898.692
          ],
          [
            125305.201,
            486898.349
          ],
          [
            125305.058,
            486915.436
          ],
          [
            125278.363,
            486915.152
          ],
          [
            125274.709,
            486893.857
          ],
          [
            125258.937,
            486893.812
          ],
          [
            125256.731,
            486882.63
          ],
          [
            125306.218,
            486883.045
          ],
          [
            125306.259,
            486866.19
          ],
          [
            125321.672,
            486866.086
          ],
          [
            125321.727,
            486898.692
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Granulaatplein",
  "omschrijving": "Verwijzing naar het betonbedrijf Albeton dat tussen 1977 en 2014 op het Cruquiusterrein was gelegen.",
  "naam_17_posities": "GRANULAATPLN",
  "naam_24_posities": "Granulaatplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951273"
  },
  "bbox": [
    125256.731,
    486866.086,
    125321.727,
    486915.436
  ],
  "dataset": "bag"
}