OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951395/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951395/"
    }
  },
  "_display": "Albert Molhof",
  "sleutelverzendend": "03630024103629",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951395",
  "openbare_ruimte_code": "69910",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.618953Z",
  "document_mutatie": "2016-06-15",
  "document_nummer": "GV00003178_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2016-06-15",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121791.748,
            489738.504
          ],
          [
            121817.89,
            489721.843
          ],
          [
            121821.216,
            489726.993
          ],
          [
            121818.375,
            489728.743
          ],
          [
            121786.92,
            489748.79
          ],
          [
            121802.946,
            489773.926
          ],
          [
            121801.451,
            489774.891
          ],
          [
            121800.319,
            489775.622
          ],
          [
            121782.525,
            489747.476
          ],
          [
            121768.611,
            489756.344
          ],
          [
            121751.197,
            489729.021
          ],
          [
            121756.088,
            489725.904
          ],
          [
            121739.513,
            489699.897
          ],
          [
            121743.055,
            489697.64
          ],
          [
            121748.953,
            489707.079
          ],
          [
            121765.399,
            489732.884
          ],
          [
            121781.59,
            489722.565
          ],
          [
            121791.748,
            489738.504
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Molhof",
  "omschrijving": "Albert Mol (Amsterdam, 3 januari 1917 — Laren (Gelderland), 9 maart 2004) was een Nederlands acteur, danser, cabaretier en schrijver.",
  "naam_17_posities": "A MOLHOF",
  "naam_24_posities": "Albert Molhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 48,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951395"
  },
  "bbox": [
    121739.513,
    489697.64,
    121821.216,
    489775.622
  ],
  "dataset": "bag"
}