OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951434/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951434/"
    }
  },
  "_display": "Groene Ridderhof",
  "sleutelverzendend": "03630024123253",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951434",
  "openbare_ruimte_code": "69949",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.275606Z",
  "document_mutatie": "2016-11-25",
  "document_nummer": "GV00003308_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2016-11-25",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122247.207,
            491587.273
          ],
          [
            122237.242,
            491581.825
          ],
          [
            122237.551,
            491581.978
          ],
          [
            122237.871,
            491582.103
          ],
          [
            122238.201,
            491582.2
          ],
          [
            122238.538,
            491582.268
          ],
          [
            122238.88,
            491582.308
          ],
          [
            122239.224,
            491582.317
          ],
          [
            122239.567,
            491582.297
          ],
          [
            122239.908,
            491582.248
          ],
          [
            122240.243,
            491582.17
          ],
          [
            122240.569,
            491582.063
          ],
          [
            122240.886,
            491581.928
          ],
          [
            122241.19,
            491581.767
          ],
          [
            122241.479,
            491581.58
          ],
          [
            122241.751,
            491581.37
          ],
          [
            122280.607,
            491548.446
          ],
          [
            122287.266,
            491556.305
          ],
          [
            122272.236,
            491569.04
          ],
          [
            122267.258,
            491563.165
          ],
          [
            122246.546,
            491580.715
          ],
          [
            122246.287,
            491580.954
          ],
          [
            122246.051,
            491581.215
          ],
          [
            122245.839,
            491581.495
          ],
          [
            122245.652,
            491581.794
          ],
          [
            122245.492,
            491582.107
          ],
          [
            122245.36,
            491582.434
          ],
          [
            122245.257,
            491582.77
          ],
          [
            122245.185,
            491583.115
          ],
          [
            122245.143,
            491583.464
          ],
          [
            122245.132,
            491583.816
          ],
          [
            122245.152,
            491584.168
          ],
          [
            122245.202,
            491584.516
          ],
          [
            122245.283,
            491584.858
          ],
          [
            122245.394,
            491585.192
          ],
          [
            122245.534,
            491585.516
          ],
          [
            122245.702,
            491585.825
          ],
          [
            122245.896,
            491586.119
          ],
          [
            122246.115,
            491586.394
          ],
          [
            122246.358,
            491586.649
          ],
          [
            122246.622,
            491586.882
          ],
          [
            122246.906,
            491587.09
          ],
          [
            122247.207,
            491587.273
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Groene Ridderhof",
  "omschrijving": "Naar Jan Claesz. Groene Ridder, eigenlijk Backer (1588-?). Was eigenaar van het schip De Groene Ridder, maar besloot omstreeks 1631 een schippersherberg te gaan runnen bij de Kadoelenbreek. Rond 1538 verkocht hij deze weer. Op deze plek, ter hoogte van Landsmeerderdijk 195, heeft sindsdien altijd horeca gezeten.",
  "naam_17_posities": "GROENE RIDDERHOF",
  "naam_24_posities": "Groene Ridderhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951434"
  },
  "bbox": [
    122237.242,
    491548.446,
    122287.266,
    491587.273
  ],
  "dataset": "bag"
}