OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951459/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951459/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hector Berliozlaan",
  "sleutelverzendend": "03630024124235",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951459",
  "openbare_ruimte_code": "69974",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.691220Z",
  "document_mutatie": "2016-12-06",
  "document_nummer": "GV00003323_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2016-12-06",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120460.492,
            483247.727
          ],
          [
            120444.652,
            483247.821
          ],
          [
            120428.683,
            483247.915
          ],
          [
            120378.777,
            483248.212
          ],
          [
            120362.807,
            483248.306
          ],
          [
            120306.267,
            483248.581
          ],
          [
            120314.086,
            483232.098
          ],
          [
            120384.67,
            483231.679
          ],
          [
            120400.633,
            483231.584
          ],
          [
            120451.94,
            483231.279
          ],
          [
            120460.526,
            483231.229
          ],
          [
            120460.492,
            483247.727
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            120716.839,
            483258.136
          ],
          [
            120701.945,
            483258.16
          ],
          [
            120660.327,
            483258.584
          ],
          [
            120644.357,
            483258.72
          ],
          [
            120616.875,
            483258.955
          ],
          [
            120601.434,
            483258.975
          ],
          [
            120585.464,
            483259.027
          ],
          [
            120564.505,
            483259.152
          ],
          [
            120543.545,
            483259.277
          ],
          [
            120518.589,
            483259.333
          ],
          [
            120502.75,
            483259.363
          ],
          [
            120502.565,
            483240.859
          ],
          [
            120558.459,
            483240.528
          ],
          [
            120574.432,
            483240.463
          ],
          [
            120626.336,
            483240.156
          ],
          [
            120641.971,
            483240.062
          ],
          [
            120701.484,
            483239.708
          ],
          [
            120701.863,
            483240.868
          ],
          [
            120716.774,
            483240.868
          ],
          [
            120716.839,
            483258.136
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hector Berliozlaan",
  "omschrijving": "\"Louis Hector Berlioz (1803-1869), Frans componist, dirigent en muziekcriticus. Zijn werk past binnen de Romantiek. Hij wordt gezien als groot orkestrator en muzikaal vernieuwer",
  "naam_17_posities": "H BERLIOZLN",
  "naam_24_posities": "Hector Berliozlaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300011951459"
  },
  "bbox": [
    120306.267,
    483231.229,
    120716.839,
    483259.363
  ],
  "dataset": "bag"
}