OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300011951589/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300011951589/"
    }
  },
  "_display": "AMCPadspoorbrug",
  "sleutelverzendend": "03630024155716",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300011951589",
  "openbare_ruimte_code": "70103",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.601349Z",
  "document_mutatie": "2017-11-16",
  "document_nummer": "GV00003655_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2017-11-16",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            126531.511,
            477716.266
          ],
          [
            126560.547,
            477663.478
          ],
          [
            126561.822,
            477663.599
          ],
          [
            126564.875,
            477658.179
          ],
          [
            126566.209,
            477658.922
          ],
          [
            126578.868,
            477658.831
          ],
          [
            126543.296,
            477723.154
          ],
          [
            126530.587,
            477723.346
          ],
          [
            126529.202,
            477722.454
          ],
          [
            126532.074,
            477717.394
          ],
          [
            126531.511,
            477716.266
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            126558.429,
            477723.088
          ],
          [
            126593.877,
            477658.953
          ],
          [
            126608.104,
            477660.168
          ],
          [
            126573.22,
            477723.265
          ],
          [
            126558.429,
            477723.088
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Kunstwerk",
  "naam": "AMCPadspoorbrug",
  "omschrijving": "Naam van onderliggende pad",
  "naam_17_posities": "AMCPADSPOORBRUG",
  "naam_24_posities": "AMCPadspoorbrug",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300011951589"
  },
  "bbox": [
    126529.202,
    477658.179,
    126608.104,
    477723.346
  ],
  "dataset": "bag"
}