OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/?page=255&woonplaats=3594
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/?page=255&woonplaats=3594"
    },
    "next": {
      "href": null
    },
    "previous": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/?page=254&woonplaats=3594"
    }
  },
  "count": 6352,
  "results": [
    {
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000005872/"
        }
      },
      "_display": "tt. Vasumweg",
      "landelijk_id": "0363300000005872",
      "dataset": "bag"
    },
    {
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002197/"
        }
      },
      "_display": "Örehof",
      "landelijk_id": "0363300000002197",
      "dataset": "bag"
    }
  ]
}