Verblijfsobject

Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Stelselpedia

GET /bag/verblijfsobject/0363010000802197/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/verblijfsobject/0363010000802197/"
    }
  },
  "_display": "'s-Gravelandse Veer 6-2",
  "sleutelverzendend": "03630000802197",
  "verblijfsobjectidentificatie": "0363010000802197",
  "date_modified": "2021-01-31T23:34:10.064749Z",
  "document_mutatie": "2010-09-09",
  "document_nummer": "GV00000406",
  "begin_geldigheid": "2010-09-09",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "21",
    "omschrijving": "Verblijfsobject in gebruik"
  },
  "bron": null,
  "bbox": [
    121594.0,
    486773.0,
    121594.0,
    486773.0
  ],
  "geometrie": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      121594.0,
      486773.0
    ]
  },
  "oppervlakte": 77,
  "bouwlaag_toegang": 2,
  "status_coordinaat": {
    "code": "DEF",
    "omschrijving": "Definitief punt"
  },
  "verhuurbare_eenheden": null,
  "bouwlagen": 1,
  "type_woonobject": {
    "code": "M",
    "omschrijving": "Meergezinswoning"
  },
  "woningvoorraad": true,
  "aantal_kamers": 1,
  "reden_afvoer": null,
  "reden_opvoer": null,
  "eigendomsverhouding": {
    "code": "02",
    "omschrijving": "Eigendom"
  },
  "financieringswijze": {
    "code": "500",
    "omschrijving": "Ongesubsidieerde bouw (500)"
  },
  "gebruik": {
    "code": "1800",
    "omschrijving": "woning"
  },
  "ligging": {
    "code": "03",
    "omschrijving": "Tussengebouw"
  },
  "locatie_ingang": null,
  "toegang": {
    "code": "01",
    "omschrijving": "Trap (01)"
  },
  "hoofdadres": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/0363200000261110/"
      }
    },
    "_display": "'s-Gravelandse Veer 6-2",
    "landelijk_id": "0363200000261110",
    "hoofdadres": true,
    "vbo_status": {
      "code": "21",
      "omschrijving": "Verblijfsobject in gebruik"
    },
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?verblijfsobject=0363010000802197"
  },
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000428/"
      }
    },
    "_display": "Zuiderkerkbuurt (A04h)",
    "code": "04h",
    "naam": "Zuiderkerkbuurt",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "panden": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/pand/?verblijfsobjecten__id=0363010000802197"
  },
  "kadastrale_objecten": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/object/?verblijfsobjecten__id=0363010000802197"
  },
  "rechten": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/zakelijk-recht/?verblijfsobjecten__id=0363010000802197"
  },
  "beperkingen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/wkpb/beperking/?verblijfsobjecten__id=0363010000802197"
  },
  "bouwblok": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012100064/"
      }
    },
    "_display": "YD36",
    "id": "03630012100064",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "indicatie_geconstateerd": null,
  "aanduiding_in_onderzoek": null,
  "_buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052033/"
      }
    },
    "_display": "Nieuwmarkt/Lastage (04)",
    "naam": "Nieuwmarkt/Lastage",
    "vollcode": "A04",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630000000018/"
      }
    },
    "_display": "Centrum (A)",
    "code": "A",
    "naam": "Centrum",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_gebiedsgerichtwerken": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/gebiedsgerichtwerken/DX02/"
      }
    },
    "_display": "Centrum-Oost (DX02)",
    "code": "DX02",
    "naam": "Centrum-Oost",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_grootstedelijkgebied": null,
  "_gemeente": {
    "_display": "Amsterdam",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/gemeente/Amsterdam/"
      }
    },
    "naam": "Amsterdam",
    "code": "0363",
    "dataset": "bag"
  },
  "_woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "gebruiksdoelen": [
    {
      "code": "0000",
      "omschrijving": "",
      "code_plus": null,
      "omschrijving_plus": null
    }
  ],
  "dataset": "bag"
}