Bouwblok

Een bouwblok is het kleinst mogelijk afgrensbare gebied, in zijn geheel tot een buurt behorend, dat geheel of grotendeels door bestaande of aan te leggen wegen en/of waterlopen is of zal zijn ingesloten en waarop tenminste één gebouw staat.

[Stelselpedia] (https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/gebieden-index/catalogus/bouwblok/)

GET /gebieden/bouwblok/03630012100574/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012100574/"
    }
  },
  "_display": "HK01",
  "bouwblokidentificatie": "03630012100574",
  "code": "HK01",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000456/"
      }
    },
    "_display": "De Aker Oost (F84c)",
    "code": "84c",
    "naam": "De Aker Oost",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "begin_geldigheid": "2006-06-12",
  "einde_geldigheid": null,
  "bbox": [
    114100.707,
    484929.939,
    114200.444,
    485046.128
  ],
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114100.707,
            484957.538
          ],
          [
            114142.049,
            484929.939
          ],
          [
            114187.585,
            484998.392
          ],
          [
            114187.108,
            484998.741
          ],
          [
            114188.495,
            485000.808
          ],
          [
            114188.563,
            485000.762
          ],
          [
            114191.652,
            485005.357
          ],
          [
            114196.73,
            485012.979
          ],
          [
            114200.444,
            485018.734
          ],
          [
            114195.222,
            485022.218
          ],
          [
            114193.373,
            485023.179
          ],
          [
            114191.748,
            485024.537
          ],
          [
            114190.606,
            485023.199
          ],
          [
            114185.476,
            485026.657
          ],
          [
            114186.239,
            485028.203
          ],
          [
            114184.379,
            485029.18
          ],
          [
            114182.756,
            485030.532
          ],
          [
            114181.621,
            485029.198
          ],
          [
            114176.475,
            485032.648
          ],
          [
            114177.247,
            485034.204
          ],
          [
            114175.39,
            485035.131
          ],
          [
            114173.751,
            485036.499
          ],
          [
            114172.621,
            485035.203
          ],
          [
            114167.487,
            485038.634
          ],
          [
            114168.265,
            485040.192
          ],
          [
            114166.415,
            485041.153
          ],
          [
            114164.77,
            485042.511
          ],
          [
            114159.576,
            485046.128
          ],
          [
            114146.912,
            485027.105
          ],
          [
            114143.858,
            485022.329
          ],
          [
            114100.707,
            484957.538
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "panden": {
    "count": 68,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/pand/?bouwblok=03630012100574"
  },
  "meetbouten": "https://api.data.amsterdam.nl/meetbouten/meetbout/?bouwbloknummer=HK01",
  "_buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052023/"
      }
    },
    "_display": "Middelveldsche Akerpolder (84)",
    "naam": "Middelveldsche Akerpolder",
    "vollcode": "F84",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872037/"
      }
    },
    "_display": "Nieuw-West (F)",
    "code": "F",
    "naam": "Nieuw-West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_gemeente": {
    "_display": "Amsterdam",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/gemeente/Amsterdam/"
      }
    },
    "naam": "Amsterdam",
    "code": "0363",
    "dataset": "bag"
  },
  "dataset": "gebieden"
}