Bouwblok

Een bouwblok is het kleinst mogelijk afgrensbare gebied, in zijn geheel tot een buurt behorend, dat geheel of grotendeels door bestaande of aan te leggen wegen en/of waterlopen is of zal zijn ingesloten en waarop tenminste één gebouw staat.

[Stelselpedia] (https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/gebieden-index/catalogus/bouwblok/)

GET /gebieden/bouwblok/03630012101252/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/03630012101252/"
    }
  },
  "_display": "NC03",
  "bouwblokidentificatie": "03630012101252",
  "code": "NC03",
  "buurt": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000689/"
      }
    },
    "_display": "Papaverweg e.o. (N71c)",
    "code": "71c",
    "naam": "Papaverweg e.o.",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "begin_geldigheid": "2017-12-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "bbox": [
    122139.239,
    490290.12,
    122243.009,
    490402.391
  ],
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122236.07,
            490358.28
          ],
          [
            122236.489,
            490358.009
          ],
          [
            122243.009,
            490368.17
          ],
          [
            122204.999,
            490392.319
          ],
          [
            122188.921,
            490402.391
          ],
          [
            122164.222,
            490363.773
          ],
          [
            122164.472,
            490363.614
          ],
          [
            122161.584,
            490359.075
          ],
          [
            122161.331,
            490359.236
          ],
          [
            122139.239,
            490324.6
          ],
          [
            122193.189,
            490290.12
          ],
          [
            122213.036,
            490321.045
          ],
          [
            122212.777,
            490321.21
          ],
          [
            122229.704,
            490347.862
          ],
          [
            122236.07,
            490358.28
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "panden": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/pand/?bouwblok=03630012101252"
  },
  "meetbouten": "https://api.data.amsterdam.nl/meetbouten/meetbout/?bouwbloknummer=NC03",
  "_buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052099/"
      }
    },
    "_display": "Noordelijke IJ-oevers West (71)",
    "naam": "Noordelijke IJ-oevers West",
    "vollcode": "N71",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630000000019/"
      }
    },
    "_display": "Noord (N)",
    "code": "N",
    "naam": "Noord",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "_gemeente": {
    "_display": "Amsterdam",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/gemeente/Amsterdam/"
      }
    },
    "naam": "Amsterdam",
    "code": "0363",
    "dataset": "bag"
  },
  "dataset": "gebieden"
}