Buurt

Een aaneengesloten gedeelte van een buurt, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.

[Stelselpedia] (https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/gebieden-index/catalogus/buurt/)

GET /gebieden/buurt/03630000000456/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000456/"
    }
  },
  "_display": "De Aker Oost (F84c)",
  "id": "03630000000456",
  "buurtidentificatie": "03630000000456",
  "code": "84c",
  "volledige_code": "F84c",
  "naam": "De Aker Oost",
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872037/"
      }
    },
    "_display": "Nieuw-West (F)",
    "code": "F",
    "naam": "Nieuw-West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "brondocument_naam": "",
  "brondocument_datum": null,
  "begin_geldigheid": "2015-11-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "bbox": [
    113679.301,
    483898.249,
    114685.791,
    485198.132
  ],
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114441.219,
            485181.601
          ],
          [
            114435.66,
            485198.132
          ],
          [
            114344.175,
            485170.981
          ],
          [
            114323.246,
            485166.696
          ],
          [
            114254.068,
            485146.907
          ],
          [
            114231.846,
            485142.906
          ],
          [
            114215.023,
            485140.948
          ],
          [
            114190.329,
            485139.17
          ],
          [
            114173.872,
            485139.238
          ],
          [
            114172.285,
            485104.096
          ],
          [
            113982.273,
            484817.849
          ],
          [
            113741.941,
            484456.858
          ],
          [
            113730.675,
            484464.359
          ],
          [
            113679.301,
            484387.61
          ],
          [
            113723.564,
            484357.596
          ],
          [
            113847.706,
            484273.135
          ],
          [
            114042.761,
            484140.231
          ],
          [
            114177.066,
            484049.097
          ],
          [
            114313.076,
            483955.272
          ],
          [
            114339.082,
            483936.561
          ],
          [
            114376.996,
            483898.249
          ],
          [
            114680.03,
            484411.158
          ],
          [
            114685.791,
            484424.336
          ],
          [
            114630.896,
            484589.363
          ],
          [
            114588.633,
            484734.822
          ],
          [
            114542.335,
            484863.776
          ],
          [
            114534.757,
            484892.379
          ],
          [
            114517.702,
            484944.304
          ],
          [
            114474.401,
            485082.918
          ],
          [
            114441.219,
            485181.601
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052023/"
      }
    },
    "_display": "Middelveldsche Akerpolder (84)",
    "naam": "Middelveldsche Akerpolder",
    "vollcode": "F84",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "bouwblokken": {
    "count": 86,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/?buurt=03630000000456"
  },
  "ligplaatsen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/ligplaats/?buurt=03630000000456"
  },
  "standplaatsen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/standplaats/?buurt=03630000000456"
  },
  "verblijfsobjecten": {
    "count": 2191,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/verblijfsobject/?buurt=03630000000456"
  },
  "_gemeente": {
    "_display": "Amsterdam",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/gemeente/Amsterdam/"
      }
    },
    "naam": "Amsterdam",
    "code": "0363",
    "dataset": "bag"
  },
  "dataset": "gebieden"
}