Buurt

Een aaneengesloten gedeelte van een buurt, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.

[Stelselpedia] (https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/gebieden-index/catalogus/buurt/)

GET /gebieden/buurt/03630000000547/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurt/03630000000547/"
    }
  },
  "_display": "Spaarndammerbuurt Noordwest (E13f)",
  "id": "03630000000547",
  "buurtidentificatie": "03630000000547",
  "code": "13f",
  "volledige_code": "E13f",
  "naam": "Spaarndammerbuurt Noordwest",
  "stadsdeel": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/stadsdeel/03630011872036/"
      }
    },
    "_display": "West (E)",
    "code": "E",
    "naam": "West",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "brondocument_naam": "3B/2015/134",
  "brondocument_datum": "2015-06-23",
  "begin_geldigheid": "2015-01-01",
  "einde_geldigheid": null,
  "bbox": [
    119543.476,
    489300.137,
    120301.859,
    489609.114
  ],
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120301.859,
            489496.429
          ],
          [
            120255.618,
            489549.228
          ],
          [
            120247.79,
            489554.96
          ],
          [
            120240.271,
            489558.87
          ],
          [
            120231.613,
            489561.849
          ],
          [
            120224.231,
            489563.279
          ],
          [
            120070.416,
            489568.458
          ],
          [
            120038.27,
            489570.682
          ],
          [
            120006.301,
            489574.714
          ],
          [
            119901.785,
            489592.555
          ],
          [
            119873.065,
            489595.977
          ],
          [
            119828.88,
            489599.685
          ],
          [
            119612.964,
            489609.114
          ],
          [
            119579.706,
            489607.944
          ],
          [
            119560.273,
            489605.387
          ],
          [
            119543.476,
            489601.996
          ],
          [
            119649.984,
            489524.53
          ],
          [
            119815.193,
            489397.796
          ],
          [
            119850.808,
            489371.799
          ],
          [
            119876.446,
            489354.518
          ],
          [
            119888.649,
            489359.352
          ],
          [
            119969.508,
            489300.137
          ],
          [
            119988.791,
            489325.64
          ],
          [
            119999.095,
            489333.845
          ],
          [
            120029.286,
            489349.446
          ],
          [
            120051.855,
            489359.432
          ],
          [
            120245.951,
            489452.945
          ],
          [
            120301.859,
            489496.429
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "buurtcombinatie": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/buurtcombinatie/3630012052094/"
      }
    },
    "_display": "Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt (13)",
    "naam": "Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt",
    "vollcode": "E13",
    "dataset": "gebieden"
  },
  "bouwblokken": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/gebieden/bouwblok/?buurt=03630000000547"
  },
  "ligplaatsen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/ligplaats/?buurt=03630000000547"
  },
  "standplaatsen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/standplaats/?buurt=03630000000547"
  },
  "verblijfsobjecten": {
    "count": 1096,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/v1.1/verblijfsobject/?buurt=03630000000547"
  },
  "_gemeente": {
    "_display": "Amsterdam",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/brk/gemeente/Amsterdam/"
      }
    },
    "naam": "Amsterdam",
    "code": "0363",
    "dataset": "bag"
  },
  "dataset": "gebieden"
}