Informatie over milieu gerelateerde zaken. Momenteel via deze api enkel explosieven in de stad. Inslagen (met mogelijke blindgangers), gevrijwaarde, verdachte en ondezochte gebieden.

GET /milieuthemas/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "explosieven/inslagen": "https://api.data.amsterdam.nl/milieuthemas/explosieven/inslagen/",
    "explosieven/gevrijwaardgebied": "https://api.data.amsterdam.nl/milieuthemas/explosieven/gevrijwaardgebied/",
    "explosieven/verdachtgebied": "https://api.data.amsterdam.nl/milieuthemas/explosieven/verdachtgebied/",
    "explosieven/uitgevoerdonderzoek": "https://api.data.amsterdam.nl/milieuthemas/explosieven/uitgevoerdonderzoek/"
}