Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Bag

  • ID: bag_azure

  • Versie: 2.0.0

  • Eigenaar: Basisinformatie

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: Basisinformatie, Stadsdelen, Belastingen en Omgevingsdienst NZKG

  • Versie: 2.0.0

  • Endpoints:


Woonplaatsen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende code woonplaats Amsterdam 3594 en woonplaats Weesp 3631.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

woonplaatsPtt

String

VERWIJDEREN

naam

String

Officiële naam woonplaats.

geometrie

Multipolygon

Vorm en ligging woonplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een WOONPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een WOONPLAATS.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een WOONPLAATS.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

Levenscyclus van de woonplaats, Woonplaats aangewezen, Woonplaats ingetrokken.

ligtInBrkGemeenteId gaat vervallen

String relatie

De gemeente waarin de woonplaats ligt.

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

woonplaatsPtt=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

woonplaatsPtt[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

woonplaatsPtt[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

woonplaatsPtt[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

woonplaatsPtt[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

woonplaatsPtt[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBrkGemeente.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeente.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeente.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBrkGemeente.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeente.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeente.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBrkGemeente.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeenteId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeenteId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeenteId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeenteId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeenteId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBrkGemeenteId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInBrkGemeente

brk:gemeentes

openbareruimtes

bagAzure:openbareruimtes:ligtInWoonplaats

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Onderzoeken

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Identificatie van de objectklasse Onderzoek voor intern gebruik.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

objectIdentificatie

String

Identificerende nummer van het object dat in onderzoek is geplaatst.

objecttype

String

Geeft aan welk objectklasse in onderzoek staat.

kenmerk

String

De naam van het kenmerk van het object dat in onderzoek is geplaatst. Het kenmerk kan ook een relatie zijn met een ander object.

inOnderzoek

String

Indicatie of het kenmerk wel of niet in onderzoek staat.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het kenmerk of de relatie van een object bij de bronhouder in onderzoek is geplaatst.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het onderzoek naar het kenmerk of de relatie van een object door de bronhouder is afgerond.

documentdatum

Date

De datum waarop het document, waarin de grondslag van het onderzoek wordt vastgelegd, is vastgesteld.

documentnummer

String

Het nummer van het document waarin de grondslag van het onderzoek wordt vastgelegd.

tijdstipRegistratie

Datetime

Het tijdstip waarop het onderzoek is geregistreerd bij de bronhouder.

eindRegistratie

Datetime

Het tijdstip waarop de registratie van het onderzoek is beëindigd bij de bronhouder.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

objectIdentificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

objectIdentificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

objectIdentificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

objectIdentificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

objectIdentificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

objectIdentificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

objecttype=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

objecttype[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

objecttype[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

objecttype[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

objecttype[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

objecttype[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

kenmerk=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

kenmerk[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

kenmerk[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

kenmerk[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

kenmerk[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kenmerk[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

inOnderzoek=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

inOnderzoek[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

inOnderzoek[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

inOnderzoek[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

inOnderzoek[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

inOnderzoek[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tijdstipRegistratie=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

tijdstipRegistratie[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

tijdstipRegistratie[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdstipRegistratie[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

tijdstipRegistratie[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdstipRegistratie[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdstipRegistratie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdstipRegistratie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindRegistratie=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindRegistratie[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindRegistratie[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindRegistratie[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindRegistratie[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindRegistratie[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindRegistratie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindRegistratie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Dossiers

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Verwijzing vanuit de overige objectklassen.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

heeftBagBrondocumenten

Array

De brondocument(en) behorende bij het dossier.

heeftBagBrondocumenten.documentnummer

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagBrondocumenten=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagBrondocumenten[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagBrondocumenten

bag:brondocumenten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Brondocumenten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

documentnummer

String identificatie

Identificerende nummer van het document.

bronleverancierCode

String

VERWIJDEREN

bronleverancier

String

Verstrekker van brondocumenten en of gegevens voortkomend uit het uitoefenen of voorbereiden van een gemeentelijke bevoegdheid, die nodig zijn voor een registratie aan de bronhouder, conform vastgestelde aanleverspecificaties.

typeDossierCode

String

VERWIJDEREN

typeDossier

String

Het type dossier

typeBrondocumentCode

String

VERWIJDEREN

typeBrondocument

String

Het type brondocument.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop het brondocument is opgeslagen in het register.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bronleverancierCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bronleverancierCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bronleverancierCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bronleverancierCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bronleverancierCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bronleverancierCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bronleverancier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bronleverancier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bronleverancier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bronleverancier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bronleverancier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bronleverancier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeDossierCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeDossierCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeDossierCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeDossierCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeDossierCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeDossierCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeDossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeDossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeDossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeDossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeDossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeDossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeBrondocumentCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeBrondocumentCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeBrondocumentCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeBrondocumentCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeBrondocumentCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeBrondocumentCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeBrondocument=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeBrondocument[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeBrondocument[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeBrondocument[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeBrondocument[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeBrondocument[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).


Panden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een PAND in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van het pand in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

oorspronkelijkBouwjaar

Integer

De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt.

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

naam

String

Naamgeving van een pand (bv. naam van metrostation of bijzonder gebouw).

liggingCode

Integer

VERWIJDEREN

ligging

String

Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.).

typeWoonobject

String

Eén woning, Meerdere woningen.

ligtInGebiedenBouwblokId gaat vervallen

Object relatie

Het bouwblok waarin het pand ligt.

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie

String relatie

Het bouwblok waarin het pand ligt.

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waarin het pand ligt.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waarin het pand ligt.

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer relatie

aantalBouwlagen

Integer

Aantal bouwlagen van een pand.

hoogsteBouwlaag

Integer

Hoogste bouwlaag van een pand.

laagsteBouwlaag

Integer

Laagste bouwlaag van een pand.

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

oorspronkelijkBouwjaar=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

oorspronkelijkBouwjaar[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

oorspronkelijkBouwjaar[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

oorspronkelijkBouwjaar[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

oorspronkelijkBouwjaar[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

oorspronkelijkBouwjaar[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

oorspronkelijkBouwjaar[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

oorspronkelijkBouwjaar[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

liggingCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

liggingCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

liggingCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

liggingCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

liggingCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

liggingCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

liggingCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

liggingCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligging=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligging[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligging[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligging[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligging[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligging[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeWoonobject=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeWoonobject[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeWoonobject[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeWoonobject[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeWoonobject[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeWoonobject[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblokId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblokId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblokId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblokId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aantalBouwlagen=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalBouwlagen[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalBouwlagen[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalBouwlagen[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalBouwlagen[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalBouwlagen[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalBouwlagen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalBouwlagen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoogsteBouwlaag=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

hoogsteBouwlaag[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

hoogsteBouwlaag[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogsteBouwlaag[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

hoogsteBouwlaag[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogsteBouwlaag[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogsteBouwlaag[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogsteBouwlaag[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laagsteBouwlaag=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

laagsteBouwlaag[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

laagsteBouwlaag[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

laagsteBouwlaag[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

laagsteBouwlaag[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

laagsteBouwlaag[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laagsteBouwlaag[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laagsteBouwlaag[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

bevatBagVerblijfsobjecten

bagAzure:verblijfsobjecten:ligtInBagPanden

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInGebiedenBouwblok

gebieden:bouwblokken

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Verblijfsobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

id

String

VERWIJDEREN

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

cbsNummer

String

VERWIJDEREN

indicatieWoningvoorraad

String

VERWIJDEREN

financieringscodeCode

Integer

VERWIJDEREN

financieringscodeOmschrijving

String

VERWIJDEREN

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een VERBLIJFSOBJECT in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

heeftBagHoofdadresId gaat vervallen

Object relatie

Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.

heeftBagHoofdadres.identificatie

String relatie

Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.

heeftBagHoofdadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBagHoofdadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagHoofdadres.eindGeldigheid

Datetime

heeftBAagNevenadres

Array

Het NEVENadres dat het verblijfsobject (optioneel) heeft.

heeftBAagNevenadres.identificatie

String relatie

Het NEVENadres dat het verblijfsobject (optioneel) heeft.

heeftBAagNevenadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBAagNevenadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBAagNevenadres.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Point

De locatie van het verblijfsobject in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

oppervlakte

Integer

De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt.

ligtInBagPanden

Array

De unieke landelijke aanduidingen van de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

ligtInBagPanden.identificatie

String relatie

De unieke landelijke aanduidingen van de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

ligtInBagPanden.volgnummer

Integer relatie

ligtInBagPanden.beginGeldigheid

Datetime

ligtInBagPanden.eindGeldigheid

Datetime

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

gebruiksdoelWoonfunctieCode

Integer

VERWIJDEREN

gebruiksdoelWoonfunctie

String

Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject.

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode

Integer

VERWIJDEREN

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie

String

Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject.

aantalEenhedenComplex

Integer

Aantal eenheden complex per verblijfsobject (alléén bij een speciale woonfunctie of gezondheidszorgfunctie; zie gebruiksdoel-plus).

verdiepingToegang

Integer

Aanduiding op welke verdieping zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.

aantalBouwlagen

Integer

Aantal bouwlagen van een verblijfsobject.

hoogsteBouwlaag

Integer

Hoogste bouwlaag van een verblijfsobject.

laagsteBouwlaag

Integer

Laagste bouwlaag van een verblijfsobject.

aantalKamers

Integer

Geeft het aantal kamers aan binnen het verblijfsobject.

eigendomsverhoudingCode

Integer

VERWIJDEREN

eigendomsverhouding

String

Geeft de eigendomsverhouding aan.

feitelijkGebruikCode

Integer

VERWIJDEREN

deelSoortObjectCode

String

VERWIJDEREN

toegang

Array

Plaats waar zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.

redenopvoerCode

Integer

VERWIJDEREN

redenopvoer

String

Reden van de opvoer van het verblijfsobject.

redenafvoerCode

Integer

VERWIJDEREN

redenafvoer

String

Reden van de afvoer van het verblijfsobject.

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

Buurt waarin het verblijfsobject ligt.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

Buurt waarin het verblijfsobject ligt.

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Date

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Date

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

cbsNummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

cbsNummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

cbsNummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

cbsNummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

cbsNummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

cbsNummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indicatieWoningvoorraad=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

indicatieWoningvoorraad[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

indicatieWoningvoorraad[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

indicatieWoningvoorraad[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

indicatieWoningvoorraad[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieWoningvoorraad[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

financieringscodeCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

financieringscodeCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

financieringscodeCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

financieringscodeCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

financieringscodeCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

financieringscodeCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

financieringscodeCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

financieringscodeCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

financieringscodeOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

financieringscodeOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

financieringscodeOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

financieringscodeOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

financieringscodeOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

financieringscodeOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadres.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagHoofdadres.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadresId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadresId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadresId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadresId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBAagNevenadres=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBAagNevenadres[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel=

value,value

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

oppervlakte=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

oppervlakte[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

oppervlakte[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

oppervlakte[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

oppervlakte[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

oppervlakte[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

oppervlakte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

oppervlakte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBagPanden=

value,value

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagPanden[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoelWoonfunctieCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelWoonfunctie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelWoonfunctie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelWoonfunctie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoelWoonfunctie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelWoonfunctie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelWoonfunctie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aantalEenhedenComplex=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalEenhedenComplex[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalEenhedenComplex[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalEenhedenComplex[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalEenhedenComplex[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalEenhedenComplex[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalEenhedenComplex[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalEenhedenComplex[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

verdiepingToegang=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

verdiepingToegang[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

verdiepingToegang[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

verdiepingToegang[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

verdiepingToegang[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

verdiepingToegang[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verdiepingToegang[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verdiepingToegang[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalBouwlagen=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalBouwlagen[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalBouwlagen[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalBouwlagen[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalBouwlagen[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalBouwlagen[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalBouwlagen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalBouwlagen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoogsteBouwlaag=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

hoogsteBouwlaag[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

hoogsteBouwlaag[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogsteBouwlaag[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

hoogsteBouwlaag[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogsteBouwlaag[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogsteBouwlaag[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogsteBouwlaag[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laagsteBouwlaag=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

laagsteBouwlaag[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

laagsteBouwlaag[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

laagsteBouwlaag[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

laagsteBouwlaag[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

laagsteBouwlaag[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laagsteBouwlaag[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laagsteBouwlaag[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalKamers=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalKamers[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalKamers[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalKamers[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalKamers[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalKamers[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalKamers[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalKamers[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eigendomsverhoudingCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

eigendomsverhoudingCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

eigendomsverhoudingCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

eigendomsverhoudingCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

eigendomsverhoudingCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eigendomsverhoudingCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eigendomsverhoudingCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eigendomsverhoudingCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eigendomsverhouding=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eigendomsverhouding[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eigendomsverhouding[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eigendomsverhouding[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eigendomsverhouding[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eigendomsverhouding[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

feitelijkGebruikCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

feitelijkGebruikCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

feitelijkGebruikCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

feitelijkGebruikCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

feitelijkGebruikCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

feitelijkGebruikCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

feitelijkGebruikCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

feitelijkGebruikCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deelSoortObjectCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

deelSoortObjectCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

deelSoortObjectCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

deelSoortObjectCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

deelSoortObjectCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deelSoortObjectCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

toegang=

value,value

Test op exacte waarde (==).

toegang[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

redenopvoerCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

redenopvoerCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

redenopvoerCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

redenopvoerCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

redenopvoerCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

redenopvoerCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenopvoerCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenopvoerCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenopvoer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

redenopvoer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenopvoer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

redenopvoer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenopvoer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenopvoer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

redenafvoerCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

redenafvoerCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

redenafvoerCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

redenafvoerCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

redenafvoerCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

redenafvoerCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenafvoerCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenafvoerCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenafvoer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

redenafvoer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenafvoer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

redenafvoer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenafvoer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenafvoer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBAagNevenadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagHoofdadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInBagPanden

bag:panden

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Nummeraanduidingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een gegeven in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).

ligtInBagWoonplaatsId gaat vervallen

Object relatie

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de nummeraanduiding ligt.

ligtInBagWoonplaats.identificatie

String relatie

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de nummeraanduiding ligt.

ligtInBagWoonplaats.volgnummer

Integer relatie

ligtInBagWoonplaats.beginGeldigheid

Datetime

ligtInBagWoonplaats.eindGeldigheid

Datetime

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

ligtAanBagOpenbareruimteId gaat vervallen

Object relatie

De openbare ruimte (landelijke identificatie) waaraan het betreffende adresseerbare object ligt.

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie

String relatie

De openbare ruimte (landelijke identificatie) waaraan het betreffende adresseerbare object ligt.

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer

Integer relatie

ligtAanBagOpenbareruimte.beginGeldigheid

Datetime

ligtAanBagOpenbareruimte.eindGeldigheid

Datetime

typeAdresseerbaarObjectCode

Integer

VERWIJDEREN

typeAdresseerbaarObject

String

Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een nummeraanduiding,waarin de betreffende nummeraanduiding zich bevindt. (Naamgeving uitgegeven, Naamgeving ingetrokken).

typeAdres

String

Hiermee wordt aangegeven of het een relatie betreft vanuit een hoofdadres. Anders is er sprake van een nevenadres (Hoofdadres, Nevenadres).

adresseertBagVerblijfsobjectId gaat vervallen

Object relatie

Het verblijfsobject (landelijke identificatie) dat door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie

String relatie

Het verblijfsobject (landelijke identificatie) dat door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer

Integer relatie

adresseertBagVerblijfsobject.beginGeldigheid

Datetime

adresseertBagVerblijfsobject.eindGeldigheid

Datetime

adresseertBagLigplaatsId gaat vervallen

Object relatie

De ligplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagLigplaats.identificatie

String relatie

De ligplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagLigplaats.volgnummer

Integer relatie

adresseertBagLigplaats.beginGeldigheid

Datetime

adresseertBagLigplaats.eindGeldigheid

Datetime

adresseertBagStandplaatsId gaat vervallen

Object relatie

De standplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagStandplaats.identificatie

String relatie

De standplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseertBagStandplaats.volgnummer

Integer relatie

adresseertBagStandplaats.beginGeldigheid

Datetime

adresseertBagStandplaats.eindGeldigheid

Datetime

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

huisnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

huisnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

huisnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

huisnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

huisnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

huisletter=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisletter[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisletter[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisletter[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisletter[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummertoevoeging=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisnummertoevoeging[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummertoevoeging[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisnummertoevoeging[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummertoevoeging[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummertoevoeging[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBagWoonplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBagWoonplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBagWoonplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBagWoonplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtAanBagOpenbareruimte.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtAanBagOpenbareruimte.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtAanBagOpenbareruimteId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtAanBagOpenbareruimteId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtAanBagOpenbareruimteId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtAanBagOpenbareruimteId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtAanBagOpenbareruimteId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtAanBagOpenbareruimteId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeAdresseerbaarObjectCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

typeAdresseerbaarObjectCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

typeAdresseerbaarObjectCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

typeAdresseerbaarObjectCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

typeAdresseerbaarObjectCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

typeAdresseerbaarObjectCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeAdresseerbaarObjectCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeAdresseerbaarObjectCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeAdresseerbaarObject=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeAdresseerbaarObject[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeAdresseerbaarObject[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeAdresseerbaarObject[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeAdresseerbaarObject[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeAdresseerbaarObject[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeAdres=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeAdres[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeAdres[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeAdres[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeAdres[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeAdres[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagVerblijfsobject.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagVerblijfsobject.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagVerblijfsobjectId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagVerblijfsobjectId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagVerblijfsobjectId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagVerblijfsobjectId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagVerblijfsobjectId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagVerblijfsobjectId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagLigplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagLigplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagLigplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagLigplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagLigplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagLigplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagLigplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagLigplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagLigplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagLigplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagLigplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagLigplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagLigplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagLigplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagStandplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagStandplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagStandplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagStandplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagStandplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagStandplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

adresseertBagStandplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagStandplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagStandplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

adresseertBagStandplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseertBagStandplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseertBagStandplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseertBagStandplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseertBagStandplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

adresseertBagLigplaats

bag:ligplaatsen

adresseertBagStandplaats

bag:standplaatsen

adresseertBagVerblijfsobject

bag:verblijfsobjecten

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtAanBagOpenbareruimte

bag:openbareruimtes

ligtInBagWoonplaats

bag:woonplaatsen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Openbareruimtes

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

straatcode

String

VERWIJDEREN

straatnaamPtt

String

VERWIJDEREN.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De status van de levenscyclus van een openbare ruimte (Naamgeving uitgegeven, Naamgeving ingetrokken).

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een OPENBARE RUIMTE.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een OPENBARE RUIMTE.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een OPENBARE RUIMTE in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N)

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

typeCode

Integer

VERWIJDEREN

type

String

De aard van de zodanig benoemde openbare ruimte (Weg, Water, Spoorbaan, Terrein, Kunstwerk, Landschappelijk gebied, Administratief gebied)

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

naam

String

Officiële naam openbare ruimte (80 tekens).

naamNen

String

Straatnaam volgens de inkortingsregels van NEN 5825 (24 tekens).

ligtInBagWoonplaatsId gaat vervallen

Object relatie

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de openbare ruimte ligt.

ligtInBagWoonplaats.identificatie

String relatie

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de openbare ruimte ligt.

ligtInBagWoonplaats.volgnummer

Integer relatie

ligtInBagWoonplaats.beginGeldigheid

Datetime

ligtInBagWoonplaats.eindGeldigheid

Datetime

beschrijvingNaam

String

Beschrijving van de openbare ruimte bijvoorbeeld: Vogel. Wereldwijd ……… grootste zeevogel ter wereld.

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

geometrie

Polygon

Zie inwinregels voor geometrie openbare ruimte.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatcode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatcode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatcode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatcode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatcode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatcode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

straatnaamPtt=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaamPtt[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaamPtt[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaamPtt[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaamPtt[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaamPtt[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

typeCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

typeCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

typeCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

typeCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

typeCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

typeCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naamNen=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naamNen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naamNen[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naamNen[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naamNen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naamNen[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBagWoonplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBagWoonplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBagWoonplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInBagWoonplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBagWoonplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBagWoonplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBagWoonplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBagWoonplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beschrijvingNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beschrijvingNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beschrijvingNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beschrijvingNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beschrijvingNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beschrijvingNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInBagWoonplaats

bag:woonplaatsen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Ligplaatsen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een LIGPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een ligplaats, waarin de betreffende ligplaats zich bevindt, Plaats aangewezen, plaats ingetrokken.

heeftBagHoofdadresId gaat vervallen

Object relatie

Het HOOFDadres dat de ligplaats heeft.

heeftBagHoofdadres.identificatie

String relatie

Het HOOFDadres dat de ligplaats heeft.

heeftBagHoofdadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBagHoofdadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagHoofdadres.eindGeldigheid

Datetime

heeftBagNevenadres

Array

Het NEVENadres dat de ligplaats (optioneel) heeft.

heeftBagNevenadres.identificatie

String relatie

Het NEVENadres dat de ligplaats (optioneel) heeft.

heeftBagNevenadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBagNevenadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagNevenadres.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van de ligplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van de betreffende ligplaats, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

gebruiksdoel.omschrijving

String

beginGeldigheid

Datetime

De begindatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een ligplaats een wijziging hebben ondergaan.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een ligplaats een wijziging hebben ondergaan.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waarin een ligplaats ligt.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waarin een ligplaats ligt.

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Date

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Date

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagHoofdadres.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadres.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagHoofdadres.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadresId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadresId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadresId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadresId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagNevenadres=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagNevenadres[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel.omschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel.omschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoel.omschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoel.omschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoel.omschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoel.omschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagHoofdadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagNevenadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Standplaatsen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een STANDPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

statusCode

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een standplaats, waarin de betreffende standplaats zich bevindt, Plaats aangewezen, plaats ingetrokken.

heeftBagHoofdadresId gaat vervallen

Object relatie

Het HOOFDadres dat de standplaats heeft.

heeftBagHoofdadres.identificatie

String relatie

Het HOOFDadres dat de standplaats heeft.

heeftBagHoofdadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBagHoofdadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagHoofdadres.eindGeldigheid

Datetime

heeftBagNevenadres

Array

Het NEVENadres dat de standplaats (optioneel) heeft.

heeftBagNevenadres.identificatie

String relatie

Het NEVENadres dat de standplaats (optioneel) heeft.

heeftBagNevenadres.volgnummer

Integer relatie

heeftBagNevenadres.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagNevenadres.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van de standplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van de betreffende ligplaats, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

gebruiksdoel.omschrijving

String

beginGeldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een STANDPLAATS.

eindGeldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een STANDPLAATS.

heeftBagOnderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.identificatie

String relatie

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeftBagOnderzoeken.volgnummer

Integer relatie

heeftBagOnderzoeken.beginGeldigheid

Datetime

heeftBagOnderzoeken.eindGeldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waarin een standplaats ligt.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waarin een standplaats ligt.

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Date

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Date

heeftBagDossierId gaat vervallen

String relatie

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagprocesCode

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geconstateerd=

true | false

Test op exacte waarde (==).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagHoofdadres.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadres.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadres.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagHoofdadres.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadres.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

heeftBagHoofdadresId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagHoofdadresId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagHoofdadresId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagHoofdadresId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagHoofdadresId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagNevenadres=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagNevenadres[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel.omschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel.omschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoel.omschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoel.omschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoel.omschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoel.omschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagOnderzoeken=

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftBagOnderzoeken[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossier.dossier=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossier.dossier[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossier.dossier[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossier.dossier[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossier.dossier[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossier.dossier[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagDossierId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagDossierId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagDossierId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagDossierId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagDossierId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagDossierId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagprocesCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagprocesCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagprocesCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagprocesCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagprocesCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagprocesCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagprocesCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagprocesCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagproces[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagproces[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagproces[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagproces[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagproces[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagDossier

bag:dossiers

heeftBagHoofdadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagNevenadres

bag:nummeraanduidingen

heeftBagOnderzoeken

bag:onderzoeken

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.