Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Adresseerbareobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De datum waarop de gegevens in dit object actueel zijn geworden.
eindGeldigheid Datetime De datum waarop de gegevens in dit object niet meer actueel zijn.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokken value1,value2 Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokken[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
gebiedenBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebruiksdoelOmschrijvingen value1,value2 Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelOmschrijvingen[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kenmerkenInOnderzoek value1,value2 Test op exacte waarde (==)
kenmerkenInOnderzoek[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
ligplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
ligplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteTypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteTypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
panden value1,value2 Test op exacte waarde (==)
panden[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
standplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
toegangOmschrijvingen value1,value2 Test op exacte waarde (==)
toegangOmschrijvingen[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectVerdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVerdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).