Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Pluslabels

Amsterdamse plusinformatie: labels. Dit zijn teksten, omgezet naar vlakken zodat de positie en weergave van de originele teksten intact blijft

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De identiteit van het geo-object; in dit geval een 'teller'.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort label.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).